Möjlighet för små och medelstora företag att söka pengar till forskning och utveckling

Möjlighet för små och medelstora företag att söka pengar till forskning och utveckling

FoU-kortet-banner2Under 2017 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på globala marknader.
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
  • Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Ansökningar som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling kommer att prioriteras.

Mer information finns på VGRs hemsida.