Nätverket GAME:s verksamhet under 2015

Nätverket GAME:s verksamhet under 2015

Under 2015 har Nätverket GAME bland annat följt utvecklingen av energieffektivisering inom EU samt inventerat Västsvenska innovationsplattformar.  På vår årliga nätverksträff lade vi fokus på hur Västsverige kan utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften för att möta de stora samhällsutmaningarna. Utöver det har vi tillsammans med bland andra SP, Business Region Göteborg och Nätverket för hållbart näringsliv (NMC) arrangerat seminarier med fokus på miljöteknik, innovation och hållbarhetsfrågor i näringslivet.

För att kunna utveckla nätverket vill vi nu veta hur du ser på GAMEs verksamhet, kommunikation och utveckling. Vi är enormt tacksamma om vi kan få lite av din tid för att fylla i den här enkäten. Enkäten innehåller 11 frågor och tar ca 5 minuter att fylla i.
Stort tack på förhand!

Medlemsenkät 2015