Nu tas trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling

Nu tas trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling

Hur väl möter de västsvenska företagen de rådande miljöutmaningarna?
Det ska barometern ”Samhälle och innovation” ge svar på.
– Vi står inför stora samhällsutmaningar inom exempelvis energi och transport. Detta behöver företagen i Göteborgsregionen svara upp mot.
Nu vill vi veta hur det går, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och en av de drivande parterna inom företagsnätverket Game.

Barometern ”Samhälle och Innovation” tar trycket på det västsvenska näringslivet. Genom enkätfrågor, intervjuer och fördjupande runda-bords-samtal nås svar om företagens engagemang i de stora samhällsutmaningarna.
– Vi tar reda på hur näringslivet aktivt medverkar till att den västsvenska marknaden blir mer resurseffektiv och minskar sin klimatpåverkan. Det kan handla om att företagen utvecklar, inför eller sprider hållbara lösningar.

Samverkansprojekt
Bakom barometern står företagsnätverket Game, Gothenburg Action for Management of the Environment. Nätverket sammanför näringsliv med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Västra Götaland inom innovation och miljö.
– Barometern visar Västsveriges miljödrivna affärsutveckling. Det blir intressant att se vilken typ av aktörer som befinner sig i samverkansprojekt där de innoverar tillsammans med andra och vilka aktörer som arbetar med en egen produktutveckling. Och vilka som kör på med ”business-as-usual”, säger Jonas Norrman som är Games kontaktperson för barometern.

Innovativa Västsverige
Enkäten som till stor del ligger till grund för barometern släpps under april och är öppen för alla västsvenska företag att besvara. Resultatet kommer att presenteras och fungera som diskussionsunderlag vid årets stora GAME-dag ”Innovativa Västsverige”, som arrangeras i höst.