Nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen

Nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen

Klimat-KIC, EU:s största partnerskap för att möta och motarbeta klimatförändringar, har startat ett program för att stödja utvecklingen i Europeiska städer. Målet är att avsevärt minska koldioxidutsläpp och samtidigt som städerna blir mer hälsosamma, mer motståndskraftiga och mer resurseffektiva. Aktiviteterna ska också  att leda till att städerna är förberedda  för de oundvikliga effekterna av klimatförändringen. Programmet kommer att fokusera på städer som testbäddar för nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen.
Läs mer =>