Ökade EU-krav på Sverige att ställa om till fossiloberoende

Ökade EU-krav på Sverige att ställa om till fossiloberoende

P032192001702-560518

EU föreslår nya nationella mål för minskade utsläpp av växthusgaser fram till år 2030. EU föreslår en ansvarsfördelning där högre krav ställs på ekonomiskt starka medlemsstater. Förslaget för de 28 EU-länderna lägger störst ansvar på Sverige, Luxemburg, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Österrike. Fördelning av insatserna omfattar även bidrag från sektorer som transport och jordbruk, sektorer som idag inte omfattas av EU: s utsläppshandelssystem.
Detta ställer också större krav på Västra Götaland som ligger långt efter vad det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs mer =>