Pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle!

Pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle!

klimatklivetMissa inte chansen att söka pengar för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle! Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut och under 2017 finns flera möjligheter att söka pengar från Klimatklivet.

Det går till exempel att söka stöd för att:
– fasa ut fossil energi
– ta tillvara restvärme
– bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
– uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
– minska utsläppen av metan eller lustgas
– installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Alla förutom privatpersoner kan söka medel.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.