Positivt gensvar till Strategiska vägval

Positivt gensvar till Strategiska vägval
Strategiska_vagval

Illustration av Strategiska vägval

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget till bygger på fyra arbetssätt  i kombination med tolv satsningar som är identifierade för att de ger upphov till mest omfattande minskningar av växthusgasutsläpp. De fyra arbetssätten är:

  1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
  2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
  3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
  4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt

Förslaget skickades på remiss under 2016 och över 70 remissinstanser har lämnat in svar varav de flesta var positiva till förslaget.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län menar att mycket redan  görs i Västra Götaland för att få ner utsläppen av växthusgaser och ställa om till fossiloberoende. Men för att nå målet om en fossiloberoende region till 2030 behöver vi öka tempot och vara fler som jobbar tillsammans mot samma mål. Länsstyrelsen framhäver att det finns ett stort intresse från flera aktörer att delta i olika satsningar framöver för att uppnå en fossiloberoende region 2030.

Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och kommunalförbunden i Västra Götaland.

Klicka här för att läsa mer om förslaget Strategiska Vägval.