Projektmöjligheter för innovativ miljöteknik

Projektmöjligheter för innovativ miljöteknik

Den globala konkurrensen av länders innovationsförmåga ökar och en oroande tendens är att Sverige halkar efter andra OECD-länder när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP. Test och demonstrationer spelar en allt viktigare roll i många innovationsprocesser och därför är det av stor vikt att Sverige skapar bra möjligheter för detta nationellt. 

va_15_08Ny rapport från Vinnova om framtida behov och prioriteringar av nya och uppgraderade test- och demonstrationsinfrastrukturer. Ladda ner här =>

Projektfinansiären Vinnovas senaste utlysning för Testbäddar vänder sig till företag inom miljöteknikområdet. Läs mer här =>

Träffa Vinnova och andra företag den 16 mars för att undersöka ditt företags möjligheter med samverkansprojekt. Anmälan här =>