Regional tillväxtpolitik – behov nya samverkanslösningar?

Regional tillväxtpolitik – behov nya samverkanslösningar?

Förvånansvärt lite uppmärksamhet har riktats mot att kritiskt granska själva genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Tillväxtanalys har i ett antal rapporter behandlat den lednings- och styrningsproblematik som finns i genomförandet av den regionala tillväxt­politiken mellan den regionala och lokala nivån. De anser sig ha relativt goda grunder påstå att detta har stor betydelse för vilket resultat politiken kan uppnå.
Läs mer =>