Re:Source – Nytt program för finansiering av samverkansprojekt

Re:Source – Nytt program för finansiering av samverkansprojekt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är visionen för den nationella innovationsarenan RE:Source.

RE:Source erbjuder aktörer inom svensk industri, avfallshantering Bunkeflo 100108 Glenn från Svedala är ute på Bunkeflos sopstation och kastar bla gamla embalage. Foto: André de Loistedoch forskning att söka finansiering till sina innovationsprojekt. Innovationer som tas fram inom ramen för RE:Source ska bidra till hållbar materialförsörjning, ett hållbart energisystem och en effektivare användning av resurser i samhälle och näringsliv.

Några av programmets mål

  • Unika tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs och avfallshantering, används brett och framgångsrikt i samhället och i näringslivet
  • Betydligt högre svensk representation i internationella forsknings- och innovationsprojekt
  • Ökad export och närvaro av svenskt näringsliv i andra länder

Läs mer här =>

Foto: André de Loisted