Så möter västsvenska företag klimatmålen i sin affär

Så möter västsvenska företag klimatmålen i sin affär

jonas1

 

 

 

 

Hallå där Jonas Norrman, vd på IMCG och en av de drivande parterna inom företagsnätverket GAME, som just nu tar fram frågebatteriet till ”Samhälle och Innovation” – en barometer som ska ta trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling.

Vad kan barometern visa?
Företagen i GAMEs nätverk är verksamma inom branscher där det pågår ett tydligt arbete för att minska miljöpåverkan. Vi vill veta hur företagen, både i och utanför nätverket, rent konkret arbetar med sin egen utveckling för att möta klimatutmaningarna. Via barometern kommer det att utkristalliseras om Västsverige har aktiva bolag med en miljödriven innovationskraft eller om intresset och engagemanget helt enkelt saknas.

Vilka företag kommer att delta i underlaget till ”Samhälle och Innovation”?
Vi har i ett första skede fokuserat på företag som kan erbjuda produkter och tjänster som bidrar till resurseffektivare städer, mindre klimatpåverkande transporter och bioekonomi för ett fossiloberoende Västra Götaland. Vi har även identifierat företag som varit delaktiga i utvecklingsprojekt eller som har haft någon form av anknytning till aktörer som främjar samverkan. Det blir intressant att se om de aktiviteterna har knuffat företagen framåt.

Varför är samverkansprojekt en intressant ingång?
Samhället påverkar marknaden med både skatter och med offentliga investeringsbidrag för produkt och tjänsteutveckling. GAMEs mål är att företagen tillsammans använder dessa investeringsbidrag för att utveckla mindre miljöpåverkande produkter och tjänster. Utifrån barometerns resultat kan vi utforma processer som möter företagens behov och påskyndar omställningen.


Frågorna i enkäten skickas ut i augusti och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Därefter gås materialet igenom och diskuteras strategiskt vid rundabordssamtal arrangerade av GAME. Sammanställning och analys presenteras under konferensen Innovativa Västsverige i Göteborg den 19 oktober.