Välkommen till GAME-dagen 18 oktober 2017

Välkommen till GAME-dagen 18 oktober 2017

Behovet av nya innovativa idéer och förändring för hållbarhet är stort. GAME-dagen 2017 bjuder på inspirerande exempel på hur företag och organisationer kan vara en GAME-changer genom ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation. Talare är bland andra Göran Carstedt, internationellt erkänd expert på hållbart ledarskap och Johanna Lakso, medgrundare av PUSH Sverige, plattformen där unga samverkar för hållbarhet.

 

Bekräftade medverkanden (fler tillkommer)

 • Kajsa Dahlsten (moderator)
  Kajsa är projektledare på Business Region Göteborg och har stor insyn i och bred förståelse för västsvenskt näringsliv och samhällsutveckling. Kajsa har mångårig erfarenhet som moderator och opinionsbildare på Västsvenska Handelskammaren. Under 2017 arbetar hon på uppdrag av Business Region Göteborg med att ta fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad, där hållbar utveckling löper som ett tvärgående perspektiv genom hela arbetet.
 • Göran Carstedt (key note)
  Att skapa en hållbar framtid – vår tids stora ledarskapsutmaning
  Göran Carstedt är ekonomie doktor och en internationellt erkänd expert och talare inom hållbart ledarskap och organisationers lärande och förändring. Hans meritlista är lång och innehåller uppdrag som ordförande och ledamot för olika bolagsstyrelser, liksom ledande befattningar inom bland annat Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative. På GAME-dagen kommer han att prata om hållbarhetsarbetet som vår tids stora ledarskapsutmaning och inspirera till konkret handling genom att dela med sig av framgångsrika exempel.
 • Johanna Lakso, PUSH Sverige
  Så kan unga vara en GAME-changer för hållbarhet
  2013 utsågs Johanna Lakso till en av Sveriges miljöhjältar av Världsnaturfonden WWF för sitt arbete med PUSH Sverige, en plattform där unga samarbetar för hållbarhet. På GAME-dagen kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter av hur unga tänker och vad de kan bidra med och ge konkreta exempel på där PUSH och andra unga varit framgångsrika i sitt arbete.
 • Tobias Persson, Tillväxtanalys
  Lagstiftning som GAME-changer. Vad krävs för att lyckas?
  Tillväxtanalys är en myndighet som på uppdrag av regeringen utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Tobias Persson är bland annat expert på näringslivets gröna omställning och kommer att dela med sig av framgångsrika exempel från Sverige och världen där lagstigning spelat en nyckelroll.
 • Mattias Backmark, affärsutvecklingschef för Preem.
  När affärsutveckling och hållbarhet går hand i hand
  Preems ambition är att producera 3 000 000 m3 förnybara drivmedel till 2030 och för att uppnå detta måste det investeras miljardbelopp, både i raffinaderierna i Lysekil och Göteborg, men också på massabruk och sågverk i samverkan med andra branscher. Affärsutvecklingschef Mattias Backmark förklarar varför investeringarna är så viktiga och vilka effekter vi ser redan nu av företagets satsningar.
 • Katarina Gårdfeldt, föreståndare Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
  Katarina är docent i oorganisk miljökemi och delar sin tid som föreståndare för GMV med att forska om global spridning och omvandling av kvicksilver i miljön och hur klimatförändringarna påverkar detta. På GAME-dagen representerar hon forskningssidan i ett panelsamtal om vad vi tar med oss av dagens inspirationsföreläsningar för att ytterligare stärka samverkan mellan forskning, näringsliv och myndigheter.
 • Marianne Dicander, styrelseproffs och affärsrådgivare/business advisor
  Listan över de företag där Marianne Dicander gjort avtryck är lång. Exempelvis har hon innehaft VD-posten för Global Health Partner, Sjätte AP-fonden, Kronans Droghandel och ansvarat för den stora omstruktureringen av  Apoteket AB. För närvarande är hon aktiv i styrelserna för Praktikertjänst AB,  Camurus, Sahlgrenska Science Park, Enzymatica AB, Recipharm och i fullmäktige för Skandia. Marianne kommer att ge sitt perspektiv på omställningen till hållbarhet utifrån ett näringslivs- och styrelseperspektiv.

 

Tid: kl 13.00-17.00 med efterföljande mingel

Plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

För vem? Konferensen riktar sig till dig som vill vara med och utveckla ett mer hållbart Västsverige, nätverka och ta del av inspirerande exempel.

Kostnad: Gratis för medlemmar i Nätverket GAME, 1900 kr för icke-medlemmar.
Bli medlem här, det är gratis!

Anmäl dig här

Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är ett neutralt forum för att utbyta erfarenheter och för att hitta samverkansmöjligheter inom området miljö och innovation i Västsverige. Nätverket för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att tillsammans stärka den västsvenska samhällsutvecklingen med innovationer och miljöteknik. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen VGR.

 

 

 

GAME