Save the date: Forumträff kring hållbar konsumtion i Borås

Save the date: Forumträff kring hållbar konsumtion i Borås

Den 9e april arrangeras en forumträff på Do Tank Center i Borås med temat hållbar konsumtion. Forumträffen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås och Borås Science Park.

Syftet med forumträffarna är att sammanföra representanter ifrån näringsliv, akademi och samhällsaktörer för kunskapsutbyte och fördjupade samtal som kan ligga till grund för nya samverkansprojekt som bidrar till lösningar på de Globala målen.

Har du förslag på utmaningar som kräver mer regionalt partnerskap för att lösas, och/eller vill du på andra sätt engagera dig i våra forumträffar framöver? Kontakta oss gärna! Agenda 2030 i Väst forumträffar arrangeras alltid i samarbete med en annan organisation.