SP blir RISE

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman till en gemensam innovationspartner – RISE, Research Institutes of Sweden. RISE_logo

Sammanslagningen av instituten i det gemensamma RISE medför att man kan erbjuda ett ännu bredare spektrum av spetskompetenser och forsknings- och utvecklingstjänster för ett konkurrenskraftigare näringsliv och ett hållbart samhälle. Ett stort forskningsinstitut innebär många kundfördelar, bland annat att det nu finns en enkel och tydlig väg in till en bred, tvärvetenskaplig kompetensbas av teknisk kunskap, forsknings- och utvecklingstjänster, test- och demonstrationsanläggningar, spetskompetens, branschkännedom och samverkansarenor.

”Med det gemensamma RISE tar vi ett stort kliv mot ett kraftfullt, samlat, svenskt forskningsinstitut och blir en starkare forsknings- och innovationspartner för industri, akademi, SMF och offentlig sektor. På så sätt förstärker vi förmågan att skräddarsy tvärvetenskapliga lösningar och stötta våra kunder och samarbetspartners i olika delar av innovationsprocessen. I Västsverige är GAME ett viktigt nätverk som hjälper oss att matcha näringslivets och samhällets innovationsbehov med våra resurser för att nå en hållbar utveckling”, säger Claes Tullin som representerar RISE i GAMEs finansiärsråd.

RISE samlar sitt gemensamma erbjudande i nyetablerade, tvärdisciplinära affärsområden inom Life Science, Energi och biobaserad ekonomi, Mobilitet, Digitalisering samt Hållbara städer och samhällen. Huvudkontoret kommer under våren 2017 att etableras på Lindholmen i Göteborg.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag.