Strategisk innovation inom produktion

Strategisk innovation inom produktion

 

IMG_2495

Den 11 maj träffade vi Prof. Johan Stahre som representerar styrkeområde produktion vi Chalmers Tekniska Högskola. Johan är också kontaktperson för bidragsprogrammet Produktion2030. Företag kan söka investeringsbidrag från detta program för produktion- och affärsutveckling.

Programmet är ett av flera externa program, sk Strategiska Innovations Program (SIP). Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sexton strategiska innovationsprogram. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering i programmen.

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Målsättningen för Produktion2030 är att Sverige ska vara internationellt attraktivt för investeringar inom området hållbar produktion. Hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige kräver hög grad av samverkan och investeringar i insatser som på ett kraftfullt och effektivt sätt utvecklar och implementerar ny teknik och nya kunskaper i företag. Små och medelstora företag är en särskilt viktig målgrupp för programmets insatser.

Läs mer om Strategiska Innovations Program här =>

Läs mer om möjlighet att söka investeringsbidrag från programmet Produktion2030 här =>