Sustainable Development Solution Network i Västsverige

Sustainable Development Solution Network i Västsverige

GMV är sedan 2013 medlem i Sustainable Development Solutions Network, SDSN och koordinerar sedan 2015 ett regionalt SDSN-nätverk för norra Europa. Efter ett lyckad Kick-off den 25-26 februari med ett stort antal medverkande företag har nu det praktiska arbetet startat. Projektledare Darko Manakovski kommer till nästa möte i verksamhetsrådet för att diskutera hur våra båda nätverk kan samarbete.

SD goals

 

 

SDSN Northern Europé. SDSN är ett nätverk som initierats av FN och en viktig aktör för att operationalisera de nya hållbarhetsmålen. I arbetet inom SDSN Norra Europa mobiliseras vetenskaplig och teknisk expertis från akademi, myndigheter och industri för att tillsammans påverka beslutsfattande och genom befintliga strukturer främja problemlösningar och gynna hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå.

Läs mer om SDSN =>