Sveriges avfallsimport minskar återvinningsgraden i EU

Sveriges avfallsimport minskar återvinningsgraden i EU

Belvedere-incinerator

Flera EU länder har idag större kapacitet att förbränna avfall till energi än den totala mängden avfall som produceras i landet. Tyskland har störst kapacitetsöverskott men Sverige och Nederländerna är inte långt efter. Då dessa länder säljer sin överkapacitet på EU marknaden så minskar intresset hos andra länder för att minska avfallsproduktionen. Marknaden tar ju hand om deras oförmåga att minska avfall genom sortering och återvinning. Sverige saknar idag en nationell strategi för hur man ska hantera detta Europeiska dilemma.
Läs mer => 

Foto: [Petras Gagilas/Flickr]