Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030

Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030

Regeringen kommer att redovisa Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 och att uppfylla de globala målen den 10−20 juli 2017 vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. En grundbult i den svenska samhällsmodellen är en lång tradition av samarbete och samverkan. Det är viktigt med partnerskapsdrivna processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Ett antal aktörsplattformar och partnerskap med bäring på agendan har skapats, framför allt med och mellan näringslivet, civilsamhället och forskarsamhälle.
Läs mer i rapporten =>

sverige-och-agenda-2030