Tillväxtmarknader i Västsverige

Tillväxtmarknader i Västsverige

Myndigheter i Västsverige samarbetar med målet att Västsverige år 2030 ska vara oberoende fossila bränslen som olja, gas och kol. Målet är att minska konsumtionen av fossila bränslen i Västsverige med 80 procent till år 2030 jämfört med konsumtionen år 1990. Detta medför också en stor förändring på marknaden, med minskad efterfrågan för fossila produkter och tillväxt på andra marknader.

träflis-12802
I strategin finns bland annat två möjliga tillväxtmarknader i Västsverige. Dels är det en ökad efterfrågan av bioråvara till kemiindustrin och dels nya mobilitetslösningar där förnybara drivmedel kan ingå. Strategin är nu ute på remiss fram till den 31 oktober. Passa på att läsa och kommentera hur ert företag ser på möjligheterna för dessa marknader i Sverige och Europa. Här hittar ni remissversionen av strategin samt en frivillig svarsenkät =>
Som en parallell till process till att svara på strategi-remissen kommer Nätverket GAME samla in medlemmarnas behov och utmaningar för vara med på marknadsutvecklingen. Dels kommer ni att under augusti få en fråge-enkät och dels kommer det vi att september – oktober att träffas i mindre grupper för att diskutera samverkan kring utvecklingsprojekt.