Tre orsaker till att Cirkulär Ekonomi inte tar fart

Tre orsaker till att Cirkulär Ekonomi inte tar fart

De pensionsfonder som börjat investera i företag med Cirkulära Affärsmodeller har listat tre skäl till varför marknaden inte utvecklas snabbare. Den första är att de flesta länder fortfarande p-rn-n6miag-john-townersubventionerar traditionella, fossilbränslebaserade ekonomimodeller. Inte nödvändigtvis direkt, men om man tittar på den cirkulära modellen, en av designkoncept är omvänd logistik av de resurser och produkterna – du behöver för att få dem tillbaka – medan från ett linjär perspektiv, du slänger dem.
Den andra stora barriären är fortfarande konsumenten tänkesätt. Konsumenterna måste spela en del, till exempel i omvänd logistik eller att ta väl hand om produkter, eller kanske att investera lite pengar i förskott i nya metoder som förhindrar avfall. Konsumenterna tenderar att vara mycket lata och konsumenten tänkesätt ger inte cirkulära företag ett försprång.
Den tredje barriären är den finansiella sektorn. De tenderar att se på risk från ett mer linjär perspektiv. Till exempel, för den finansiella industrin är det ganska svårt att finansiera eller ge kredit till en cirkulär företag när du vet marknadsvillkoren för företag är sämre än för linjära konkurrenter.

Läs hela artikeln här =>