Tyck till om det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020

Tyck till om det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020

remiss_atgardsprogramLänsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen har i samverkan med VGR tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 som just nu är ute på remiss. Länsstyrelsen föreslår åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:

– Minskad klimatpåverkan och ren luft
– Hållbar användning av vattenmiljöer
– Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
– God boendemiljö och hållbar konsumtion

 

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter. Synpunkterna ska vara inlämnade senast fredagen den 15 september 2017.

Klicka här för mer information.