Utlysning Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation

Utlysning Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation
Illustration: Vinnova

Illustration: Vinnova

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt med idéer och frågeställningar som har potential att bidra till, och dra nytta av, övergången till en biobaserade ekonomi. En biobaserad ekonomi är ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn.

 

Projektet ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. Projekt kan söka max 500 000 kr

Vill du har hjälp att hitta projektpartners? Kontakta GAME (info@gamenetwork.se) så hjälper vi er att hitta rätt samverkanspartner!

Ansök senast 15 juni 2017.

Klicka här för att komma till Vinnovas hemsida.