Välbesökt frukostseminarium om Living Labs

Välbesökt frukostseminarium om Living Labs

Living_Labs_6_aprilDen 6 april anordnade GAME ett frukostseminarium om Living Labs. Morgonen inleddes med att Åsa Wilske, ordförande GAME, presenterade GAME och det arbete som genomförs under 2017.

Mats Bergh, VD vid Johanneberg Science Park, berättade om hur de jobbar med HSB Living Lab vilket är ett pågående projekt i Göteborg.

Heidi Hautajärvi, projektsamordnare Science Park Borås, gav deltagarna en inblick i hur de jobbar samt om deras planer för ett Living Lab i Borås.

John Rune Nielsen, Chief Business Development Officer vid RISE (tidigare SP), gav en inblick i vilka finansieringsmöjligheter det finns kopplat till Living Labs.Cecilia_Lunder

Gustaf Zettergren (VGR) presenterade tillsammans med Cecilia Lunder (Länsstyrelsen Västra Götalands län) förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030.

Sist presenterade Jonas Norrman, GAME, hur lyckade demonstrationer kan spridas till hela Västsverige.

Här hittar du det inslag som spelades in under seminariet!

GAME kommer att erbjuda möjlighet till fortsatta diskussioner kring samverkans- och finansieringsmöjligheter om Living Labs. Vid intresse, kontakta Jonas Norrman (jonas.norrman@gamenetwork.se, 0766-36 53 01) eller Rebecka Jakobsson (rebecka.jakobsson@gamenetwork.se, 0702-17 68 91).

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige. Kommande teman är kemikalier och elektrifierade mobilitetslösningar. Se mer information om barometern här.

Presentationer från frukostseminariet om Living Labs:
GAME presentation
JohannebergSPGAME
ScienceParkBoras_Livinglab_6_April_2017
GAME Living Labs 20170406 John R Nielsen RISE
GAME-6 april-livinglabs-lst_VGR
170406 Jonas Norrman Nätverket GAME