Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir öppen mötesplats

Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir öppen mötesplats

I april togs beslut om att Västsvenskt forum för Agenda 2030 ska vara en öppen mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, akademi, samhällsaktörer och civilsamhällets aktörer. Syftet är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 både genom fysiska möten och en digital mötesplats. Första öppna forumträffen är planerad till 18 september, med redan nu pågår arbetet med att samla goda exempel.

Bakgrund

Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Under hösten 2017 togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi.

Sedan årsskiftet har samtal om Västsvenskt forum för Agenda 2030 varit en del av GAMEs verksamhetsråd, till vilket endast utvalda gäster bjudits in att medverka. Den 25 april tog dock GAMEs finansiärer ett beslut om att upplösa verksamhetsrådet och istället öppna upp forumet för alla som vill vara med. Precis som GAMEs verksamhetsråd kommer forumträffar att arrangeras fyra gånger per år.

Forumets syfte

Syftet med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 i Västsverige genom att:
• Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyten kring de globala målen och Agenda2030, som för samman företag, myndigheter, forskningsorganisationer samt andra nätverk och sammanslutningar som arbetar med Agenda2030 i regionen.
• Tillgängliggöra verktyg, metoder och konkreta exempel för hur man kan implementera de globala målen i sin verksamhet.
• Vara en plattform och möjliggörare för nya samverkansprojekt och innovationer kring Agenda2030 i regionen.

Vill ni vara med?

Vill du få inbjudningar till kommande träffar, skriv upp dig på GAMEs nyhetsbrev.
Preliminärt datum för nästa träff med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är 18 september.

Just nu pågår  arbetet med filmserien Agenda 2030: Kom igång, som syftar till att sprida goda exempel från organisationer som kan inspirera andra till att komma igång. Känner du till ett exempel som du tror kan inspirera andra, kontakta oss gärna.  De första filmerna i serien kommer att släppas innan sommaren.