Vi välkomnar Högskolan i Borås som ny finansiär

Vi välkomnar Högskolan i Borås som ny finansiär

Från och med 2019 är Högskolan i Borås ny finansiär av GAME. En av representanterna i finansiärsrådet är Birgitta Losman, som efter åtta år som regionråd i Västra Götaland är ny hållbarhetsstrateg för Högskolan i Borås och Borås Science Park.

– Science Park Borås, organisatoriskt knuten till Högskolan Borås, är en nationellt ledande aktör i arbetet för Hållbar Konsumtion. Här samlas mycket av den innovationskraft som finns inom mål 12: Främja hållbar konsumtion och produktion. Därför känns det extra roligt att välkomna Agenda 2030 i Väst till oss för forumträff den 9e april just på temat Hållbar konsumtion, säger Birgitta Losman.

Läs mer här.