GAME mötte Alejandro Aravena på lansering av Failure Lunch

GAMEs verksamhetsledare Caroline Petersson, ledde samtalet under Failure Lunch. Till höger Alejandro Aravena och Juan Cerda från Elemental. Foto: Åsa Wilske

”Failure is always relative and never final”. Det var ett av budskapen från Alejandro Aravena, årets mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling, när han deltog på #FailureLunch i förra veckan, ett samarrangemang mellan GAME, SDSN Northern Europe och Mistra Urban Futures. Temat för samtalet var misslyckade diagloger i hållbar stadsutveckling och förutom Alejandro Aravena och hans team från Elemental deltog Joakim Forsemalm på Radar arkitektur och planering samt Daniel Andersson på Social Resursförvaltning i Göteborg.

Läs mer om konceptet #FailureLunch och lanseringen här.

Bilindustrin i EU bromsar marknaden för elbilar

Europeiska kommissionen föreslog i början av november lagstiftning som syftar till att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter och uppmuntra marknadsutvecklingen för elbilar. Förslaget är också ett försök att hjälpa Europas bilindustri att förbli konkurrenskraftigt gentemot USA och Kina.
”Europa är för närvarande inte på rätt väg. Elbilar står för mindre än 1% av den nya försäljningen” säger kommissionens talesperson och tillade ”Att det endast finns 6 typer av elbilar tillgängliga för konsumenter i Europa jämfört med 600 i Asien.”
Läs mer =>

Nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen

Klimat-KIC, EU:s största partnerskap för att möta och motarbeta klimatförändringar, har startat ett program för att stödja utvecklingen i Europeiska städer. Målet är att avsevärt minska koldioxidutsläpp och samtidigt som städerna blir mer hälsosamma, mer motståndskraftiga och mer resurseffektiva. Aktiviteterna ska också  att leda till att städerna är förberedda  för de oundvikliga effekterna av klimatförändringen. Programmet kommer att fokusera på städer som testbäddar för nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen.
Läs mer =>

Testbädd Göteborg – massor med resurser

Göteborgsregionens har många testbäddar vilket gör det möjligt att testa produkter och tjänster i virtuell verklighet, i laboratorier, i simulerade miljöer och i verkliga stadsmiljöer. Dessa testbäddar finns nu samlade på en överskådlig webbsida vilken kan bli en knutpunkt för svenskt deltagande i europeisk forskning och utveckling.
Läs mer =>

Förändringskraft på GAME-dagen 2017

Inspiration, hopp och energi är de tre ord som bäst beskriver det samlade intrycket från deltagarna på årets GAME-dag, som arrangerades på Hotel Riverton i Göteborg 18 oktober.

Temat för konferensen var GAME-changers för hållbarhet – hur driva utvecklingen och gå före, och bjöd på föreläsningar och panelsamtal med representation från såväl näringsliv, akademi, politiken och civilsamhället.

Mattias Bäckmark, affärsutvecklingschef på Preem berättade om företagets stora satsningar på förnybart bränsle som 2030 förväntas stå för ca 70% av företagets lönsamhet. Johanna Lakso från klimat- och ungdomsorganisationen PUSH presenterade tre GAME-changers där unga just nu aktivt driver på för förändring, och key note Göran Carstedt talade om hållbar utveckling som vår tids stora ledarskapsutmaning och framförde bland annat vikten av ett engagemang som sitter i magen och känns meningsfullt. Se intervju med Göran från GAME-dagen ovan.

Katarina Gårdfelt, föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, representerade akademin i ett samtal om quadruple-helix samverkan, där hon bland annat lyfte fram vägledningsmaterialet Stakeholder interaction in research processes som GMV har varit med att tagit fram för att hjälpa forskare att bättre nå ut med sina resultat, bland annat till näringsliv och politiken. I panelen medverkade också styrelseproffset Marianne Dicander, regionrådet och ordförande för miljönämnden i Västra Götaland, Kristina Jonäng (C), och Johanna Lakso från PUSH Sverige. Moderator var Kajsa Dahlsten på Business Region Göteborg och en veteran i GAME-sammanhang.

GAMEs ordförande Åsa Wilske stod för sista orden och summerade dagen på följande sätt:
– GAME dagen har gett energi och inspiration. Inte bara att ta med till jobbet utan även till familj och vänner. Det kommer att göra resan till år 2030 både rolig och meningsfull.