SAVE-THE-DATE 18 oktober 2017

”GAME-changers för hållbarhet – hur driva utveckling och gå före?”

Behovet av nya innovativa idéer och förändring för hållbarhet är stort. På GAME-dagen 2017 kommer du få inspiration från företag och organisationer som ligger i framkant i hållbarhetsfrågor och som vill gå före.

Vilka är trenderna, vad gör föregångarna och på vilket sätt driver de utvecklingen framåt?

Och hur kan du i din verksamhet vara en del av den utvecklingen?

Vi kommer ge olika perspektiv på hur man kan vara en GAME-changer genom

 • Ny teknik och innovation
 • Ledarskap
 • Lagstiftning/riktlinjer
 • Kommunikation

Moderator för dagen är Kajsa Dahlsten, projektledare och opinionsbildare, med stor insyn i och bred förståelse för västsvenskt näringsliv och samhällsutveckling.

Talare är:

 • Göran Carstedt, ”Att skapa en hållbar framtid – vår tids stora ledarskapsutmaning”
  Göran är en internationellt uppskattad talare med lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative, Det Naturliga Steget och The Society for Organizational Learning.
 • Mattias Backmark, affärsutvecklingschef Preem
 • Johanna Lakso, medgrundare PUSH Sverige (Powershift Sweden)
 • Tobias Persson, analytiker från Tillväxtanalys
 • m.fl.

 

Tid: kl 13.00-17.00 med efterföljande mingel

Plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Klicka här för att komma till anmälan.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill vara med och utveckla ett mer hållbart Västsverige, nätverka och ta del av inspirerande exempel.

GAME

Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030

Regeringen kommer att redovisa Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 och att uppfylla de globala målen den 10−20 juli 2017 vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. En grundbult i den svenska samhällsmodellen är en lång tradition av samarbete och samverkan. Det är viktigt med partnerskapsdrivna processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Ett antal aktörsplattformar och partnerskap med bäring på agendan har skapats, framför allt med och mellan näringslivet, civilsamhället och forskarsamhälle.
Läs mer i rapporten =>

sverige-och-agenda-2030

Internet of Things för innovativ utveckling i Västsverige

Internet of Things, IoT, skapar möjlighet för innovativ samhällsutveckling. Västsvenska aktörer leder utvecklingen av nästa generation miljöövervakning. Det blir nu möjligt att direkt följa miljösituationen i en stad och därmed införa åtgärder som stoppar utsläpp vilket håller ner föroreningarna.

Projektet Miljöväder redovisade under eftermiddagens samarbete att man lyckats ta fram en fungerande tekniklösning som nu kan provas i fler Västsvenska kommuner. Ju fler kommuner som implementerar tekniken desto effektivare kan man minska driftskostnader och öka möjligheterna för användning inom fler områden.

Seminariet samlade över 30 deltagare från företag, myndigheter och forskningsorganisationer. I projektet Miljöväder deltar bl.a. IVL, RISE och Göteborgs Stad. Alla presentationer finns att ladda ner här =>

IMG_0907

IoT för innovativ Samhällsutveckling

Vad är Internet of Things och vad gör vi för att IoT ska göra nytta i samhället? Programkontoret för IoT Sverige har tagit fram broschyren Internet of Things för smarta samhällen, som berättar om IoT Sverige och satsningen IoT för innovativ samhällsutveckling.
Läs mer =>

Helt ny och unik testbädd för e-mobilitet till Göteborg

RISE får i uppdrag av närings- och innovationsminister Mikael Damberg att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans. Förslaget ska beskriva hur industrin, det offentliga och akademin tillsammans kan stärka forskning och utveckling inom området genom att etablera en helt ny, unik testbädd där de stora fordonstillverkarna samutnyttjar kompetens och forskningsinfrastruktur med universitet och högskolor och offentliga aktörer.
Läs mer =>