”Den regionala nivån behöver höras mer”

I juli 2019 deltog Rebecka Hallén Jorquera, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), i New York. En lärdom är att Agenda 2030 i Väst har mycket att bidra med i att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell som global nivå, skriver Rebecka i sin rapport från mötet.

Under HLPF i juli 2019 samlades över 2000 deltagare under 8 dagar, med över 90 ministrar, viceministrar och ministernivåtjänstemän. 47 länder lämnade sina Voluntary National Reviews, varav 40 för första gången. Årets tema för HLPF var ”Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” och sex av de Globala målen granskades, mål 4: God utbildning för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen och mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Det återkommande temat som har hörts genom de flesta sessioner är att vi är off track, om vi fortsätter så här kommer vi inte nå de Globala målen. Däremot har det också lyfts att de utvecklade länderna inte är lika mycket off track som utvecklingsländerna, varför det genom åtagandet om att inte lämna någon bakom är viktigt att säkerställa att finansiering når utvecklingsländerna så de inte lämnas bakom. Olagliga flöden av pengar och en kvalitativ skattehantering lyfts som två viktiga verktyg för att styra pengar rätt. Budskapet om att vi är off track har hörts från alla typer av aktörer. Många har också pratat om vikten av att gå från ord till handling, och om vikten av att vi nu måste stå upp för de åtaganden vi har gjort.

Återkommande under HLPF har också varit att många aktörer har lyft vikten av den lokala och regionala nivån, det är där genomförandet av målen kommer ske. I detta krävs samverkan för att säkerställa att ingen lämnas bakom, vi kan inte längre jobba i silos. I Västsverige är vi väl riggade för att arbeta med målen i och med vårt gemensamma samverkansforum Agenda 2030 i Väst.

Det jag verkligen tar med mig från deltagandet vid HLPF är att trots att den lokala och regionala nivån ständigt pekas ut som avgörande i genomförandet så är den inte speciellt synlig på den globala nivån. Och tittar man på hur den svenska delegationen var sammansatt så fanns endast en representant för den lokala och regionala nivån, och ännu sämre representation blir det om man tittar på den geografiska spridningen av deltagare. Här har vi mycket att bidra med inom Agenda 2030 i Väst, att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell nivå som global nivå.

Rebecka Hallén Jorquera

(Rebecka deltog i Stakeholder Group of Persons with Disabilities, som ledsagare för World Blind Union.)

Rebecka intervjuar Gunnar Köhlin, forskare på Göteborgs Universitet och del av den Svenska delegationen i New York

Mer om HLPF

Uppföljningen av Globala målen sker årligen i juli vid FN:s högkvarter i New York under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). HLPF arrangeras genom fyraårscykler. 2019 markerar slutet på den första cykeln och mycket fokus har därför lagts i år på att utvärdera hur arbetet genom HLPF fungerar. Medlemsstaterna pratar om en ”HLPF review” medan civilsamhället pratar om en ”HLPF reform”. Detta innebär att civilsamhället önskar se en mer radikal förändring av HLPF än vad medlemsstaterna önskar. Det finns dock en oro hos en del medlemsstater att om HLPF förändras för radikalt kommer arbetet att urlakas.

2019 är ett speciellt år eftersom det är det sista året i den första cykeln. Det innebär att det under årets HLPF inte fördes fram någon politisk deklaration, denna kommer istället föras fram under SDG summit i september i samband med den 74:e sessionen av General Assembly. Förhandlingarna för denna leddes av H.E. Ms. Sheila Gweneth Carey, Permanent Representative of Bahamas to the United Nations, och H.E. Mr. Olof Skoog, Permanent Representative of Sweden to the United Nations, för vilken förhandlingarna avslutades veckan innan HLPF. SDG Summit kommer också uppmana såväl regeringar som alla övriga aktörer att öka sina handlingar i stöd för implementering av Globala målen, och de kan registrera sina åtaganden online. Läs mer

UN TV kan du se opening ceremony och general debates, HLPF pågick mellan 9 juli och 18 juli.

Anmälan öppen till årlig konferens med Agenda 2030 i Väst, 2019

Nu har vi glädjen att välkomna dig till årets konferens med Agenda 2030 i Väst, i samarbete med CSR Västsverige och Glokala Sverige, ett projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Genom kunskapshöjande presentationer och workshoppar får du tillfälle att lära och inspireras av goda exempel både från regionen och från andra delar av landet och världen.

Ett övergripande tema för årets konferens är hur en fördjupad kunskap om relationerna mellan målen kan bidra till maximal samhälls- och affärsnytta samtidigt som negativa bieffekter minimeras. Bekräftade talare är bland andra Niklas Sörensen, VD för Ramboll i Sverige, Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska hus och ledamot i styrelsen för Sweden Global compact, samt representanter från Länsstyrelsen och VGR.

Dagen består av två delar, en förmiddagskonferens samt tre parallella workshoppar under eftermiddagen. Du kan välja mellan att anmäla dig enbart till konferensen eller till båda delarna

Läs mer

Innovationer för minskat matsvinn

Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn. Agenda 2030 i Väst var en av medarrangörerna.

”Om allt matsvinn kom från ett land, skulle det vara den tredje största utsläpparen av koldioxid, efter USA och Kina”.

Christopher Malefors, doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitets var en av inledningstalarna för det innovationslabb om matsvinn som Agenda 2030 i Väst var medarrangör till den 28 maj. Han bidrog tillsammans med Christina Linnerhag, före detta projektledare för Göteborgsmodellen för minskat matsvinn och Joey Schultz, hållbarhetsansvarig på Willys, med olika perspektiv på hur omfattande problemet med matsvinn är, och vad som krävs för att komma till rätta med problemet. Christopher talade också om kopplingen mellan matsvinn och de Globala målen. Han poängterade att matsvinn är ett av delmålen (12.3) men talade också om kopplingar till flera andra mål, såsom reducerad hunger och minskade klimatutsläpp.

Innovationslabbet lockade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar som tillsammans fick spåna fram nya lösningar för hur vi förebygger matsvinn i olika led i kedjan. Deltagarna delades upp i sex olika grupper som fick varsin utmaningsfråga att diskutera utifrån, samt en målgrupp att hitta en lösning för. Målgrupperna bygger på en studie som Kairos Futures gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionen inom satsningen Klimat2030, för att definiera vad som driver framtidens hållbara konsumtionsmönster i regionen.

– Det är jättebra att få diskutera i grupper med människor från så olika håll, de hade jag annars inte fått träffa på samma plats! Alla är intresserade och engagerade och det var roligt med både föreläsningar och offentliggörande av pristagare, berättade Karin Wagner, Professor Konst– och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet som var en av deltagarna på labbet.

Offentliggörande av pristagare som Karin syftar på är årets vinnare av Win Win Gothenburg Sustainability Award, som tillkännagavs under träffen. I år går priset till den franske aktivisten Arash Derambarsh för sin kamp mot matsvinnet och den lag han drivit fram i Frankrike och nu vill driva i EU.

Under dagen framkom flera idéer till innovativa lösningar utifrån de olika branschernas perspektiv. Arrangörerna bakom detta innovationslabb jobbar nu med att se hur de grupper som vill gå vidare med sina idéer kan få fortsatt stöd framåt.

Innovationslabbet är en plattform för innovation som utvecklats av Business Region Göteborg i samarbete med ADA. Fyra gånger per år sammanförs kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning, med koppling till hållbar utveckling. Innovationslabbet om matsvinn arrangerades i ett samarbete mellan Agenda 2030 i Väst, Business Region Göteborg, Gothenburg Climate Partnership/Göteborgs stad och Klimat2030, tillsammans med ADA.

Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén, ny ordförande i GAME

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl tar nu över ordförandeklubban i GAME ifrån Åsa Wilske på Länsstyrelsen (Foto Åsa: Valentin Baat)

På GAME:s finansiärsråd 24 april valdes Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén till ny ordförande. Hon ersätter därmed Åsa Wilske som suttit som ordförande sedan 2015.
– I min roll som ordförande vill jag särskilt bidra till den fortsatta utvecklingen av vårt forum Agenda 2030 i Väst. Vi har en väldigt bra grund att stå på med vår långvariga och starka förankring, kompetens och nätverk, säger Fredrika.

Fredrika Klarén har arbetat på KappAhl sedan 2013, har tidigare arbetat som hållbarhetsansvarig på Ikea och är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Sedan hösten 2017 har hon representerat KappAhl i GAME:s advisory board, som fungerar som bollplank till verksamheten. I och med valet av Fredrika som ordförande får näringslivet nu återigen en röst i det styrande rådet.
– Behovet av att inspirera, utbilda och samverka är och kommer vara stort de kommande tio åren för att nå de Globala målen. I näringslivet, speciellt inom handeln där jag jobbar, är det viktigt att driva ett hållbarhetsarbete som får effekt på global nivå. Men det är viktigt att vi, näringslivet, akademin, myndigheter och civilsamhället, också ser till att bidra i de lokala samhällen som vi är en del av.

Föregående ordförande Åsa Wilske gick med GAME som miljöchef för Göteborgs Hamn och sedemera miljöchef för Ramböll. Hösten 2018 påbörjade hon en ny roll som enhetschef för Miljötillsyn på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det har varit fantastiskt att få jobba med alla engagerade och kunniga personer inom GAME och se hur det uppstår nya möjligheter för hållbar utveckling när människor möts. Det har varit också varit kul att vara med och lyfta ett unikt samarbete inom miljö till att omfatta hela Agenda 2030. Ett arbete som jag är övertygad om att Fredrika kommer att lyfta till nya höjder. Jag vill passa på att tacka verksamhetsledarna och finansiärerna som gjort detta arbete möjligt, säger Åsa.

Läs mer om GAME:s styrande råd

 

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

Katarina Nordström Johanneberg Science Park (tv), Birgitta Losman Högskolan i Borås och Helena Bredin från Axcentix AB diskuterar lösningar för framtidens hållbara konsumtion.

Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april.

– Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på hälsa, kreativitet eller jämlikhet.
Johanna Lindblad, projektledare på Science Park Borås, inledde Agenda 2030 i Väst forumträff med att presentera tidiga resultat av en trendspaning om framtidens hållbara konsumtionsmönster, som just nu genomförs av Kairos Futures i Stockholm, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Trendspaningen presenterade sex olika målgrupper (tribes) som pekas ut som extra viktiga att engagera och stötta för att förändra konsumtionsmönster i framtiden. Störst är gruppen avgiftarna som motiveras av en vilja att rensa ut plast och onödiga kemikalier i sina hem, men här finns också livsförenklarna, de stilmedvetna kreatörerna, teknikoptimisterna, de medvetna familjerna och de unga aktivisterna.

Forumträffen i Borås hade ett särskilt fokus på att engagera de unga. En som bidrog med inspiration om hur vi kan göra det var Lotta Johansson, verksamhetschef för Sjuhärads science centre Navet. Hon exemplifierade med ett projekt för barn runt 12 år som Navet genomförde 2010 på uppdrag av WWF och Stena Metall.
– Ska vi gå på barnen och prata om deras konsumtionsmönster, tänkte vi först. Det kan vi inte göra. Det är ju vi som har konsumtionsmönster som ungarna tar efter. Sedan fick vi en idé om att vi kan skicka ut barnen att vara spanare på vuxenvärldens konsumtion, berättade hon.

Lotta pratade också om vikten av utbildning kring de Globala målen och att arbete för hållbar konsumtion med barn måste göras under tid.
– Sverige borde bli först med ”Gretas” fredagar där vi jobbar med Globala målen varje vecka i skolan. Det kan göras i alla ämnen.

Designern Anna Lidström, konstnärlig ledare för projektet Re:textile vid Högskolan i Borås, bidrog med exempel på hur de i samarbete med modeindustrin utvecklar koncept för hur man kan förlänga kläders liv, utveckla nya affärsidéer och göra kläder både roligare och bättre. Bland annat berättade hon om det aktuella projektet F/ACT movement där 10 modeintresserade kvinnor mellan 18 och 40 år just nu har köpstopp och delar med sig av sina bästa tips för att vårda och förnya sin garderob på andra sätt, genom instragram-kontot @fact.movement.

Forumträffen avslutades med en workshop där deltagarna under Johanna Lindblads och Anna Lidströms ledning fick leva sig in i olika scenarier och bidra med idéer för att underlätta och uppmuntra hållbara konsumtionsmönster hos unga och unga vuxna. Förhoppningen är att några av de idéer som kom upp i samband med workshopen nu ska tas vidare av deltagarna och nätverket.

Syftet med Agenda 2030 i Väst är engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Fyra gånger per år bjuder vi in till forumträffar där deltagarna får fördjupa sig kring olika teman. Forumträffen om hållbar konsumtion arrangerades i samarbete med Högskolan i Borås och Borås Science Park.

Se hela programmet för forumträffen i Borås
Läs mer om våra forumträffar
Läs mer om Agenda 2030 i Väst

 

SP blir RISE

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman till en gemensam innovationspartner – RISE, Research Institutes of Sweden. Sammanslagningen av... Läs mer →