Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén, ny ordförande i GAME

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl tar nu över ordförandeklubban i GAME ifrån Åsa Wilske på Länsstyrelsen (Foto Åsa: Valentin Baat)

På GAME:s finansiärsråd 24 april valdes Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén till ny ordförande. Hon ersätter därmed Åsa Wilske som suttit som ordförande sedan 2015.
– I min roll som ordförande vill jag särskilt bidra till den fortsatta utvecklingen av vårt forum Agenda 2030 i Väst. Vi har en väldigt bra grund att stå på med vår långvariga och starka förankring, kompetens och nätverk, säger Fredrika.

Fredrika Klarén har arbetat på KappAhl sedan 2013, har tidigare arbetat som hållbarhetsansvarig på Ikea och är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Sedan hösten 2017 har hon representerat KappAhl i GAME:s advisory board, som fungerar som bollplank till verksamheten. I och med valet av Fredrika som ordförande får näringslivet nu återigen en röst i det styrande rådet.
– Behovet av att inspirera, utbilda och samverka är och kommer vara stort de kommande tio åren för att nå de Globala målen. I näringslivet, speciellt inom handeln där jag jobbar, är det viktigt att driva ett hållbarhetsarbete som får effekt på global nivå. Men det är viktigt att vi, näringslivet, akademin, myndigheter och civilsamhället, också ser till att bidra i de lokala samhällen som vi är en del av.

Föregående ordförande Åsa Wilske gick med GAME som miljöchef för Göteborgs Hamn och sedemera miljöchef för Ramböll. Hösten 2018 påbörjade hon en ny roll som enhetschef för Miljötillsyn på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det har varit fantastiskt att få jobba med alla engagerade och kunniga personer inom GAME och se hur det uppstår nya möjligheter för hållbar utveckling när människor möts. Det har varit också varit kul att vara med och lyfta ett unikt samarbete inom miljö till att omfatta hela Agenda 2030. Ett arbete som jag är övertygad om att Fredrika kommer att lyfta till nya höjder. Jag vill passa på att tacka verksamhetsledarna och finansiärerna som gjort detta arbete möjligt, säger Åsa.

Läs mer om GAME:s styrande råd

 

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

Katarina Nordström Johanneberg Science Park (tv), Birgitta Losman Högskolan i Borås och Helena Bredin från Axcentix AB diskuterar lösningar för framtidens hållbara konsumtion.

Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april.

– Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på hälsa, kreativitet eller jämlikhet.
Johanna Lindblad, projektledare på Science Park Borås, inledde Agenda 2030 i Väst forumträff med att presentera tidiga resultat av en trendspaning om framtidens hållbara konsumtionsmönster, som just nu genomförs av Kairos Futures i Stockholm, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Trendspaningen presenterade sex olika målgrupper (tribes) som pekas ut som extra viktiga att engagera och stötta för att förändra konsumtionsmönster i framtiden. Störst är gruppen avgiftarna som motiveras av en vilja att rensa ut plast och onödiga kemikalier i sina hem, men här finns också livsförenklarna, de stilmedvetna kreatörerna, teknikoptimisterna, de medvetna familjerna och de unga aktivisterna.

Forumträffen i Borås hade ett särskilt fokus på att engagera de unga. En som bidrog med inspiration om hur vi kan göra det var Lotta Johansson, verksamhetschef för Sjuhärads science centre Navet. Hon exemplifierade med ett projekt för barn runt 12 år som Navet genomförde 2010 på uppdrag av WWF och Stena Metall.
– Ska vi gå på barnen och prata om deras konsumtionsmönster, tänkte vi först. Det kan vi inte göra. Det är ju vi som har konsumtionsmönster som ungarna tar efter. Sedan fick vi en idé om att vi kan skicka ut barnen att vara spanare på vuxenvärldens konsumtion, berättade hon.

Lotta pratade också om vikten av utbildning kring de Globala målen och att arbete för hållbar konsumtion med barn måste göras under tid.
– Sverige borde bli först med ”Gretas” fredagar där vi jobbar med Globala målen varje vecka i skolan. Det kan göras i alla ämnen.

Designern Anna Lidström, konstnärlig ledare för projektet Re:textile vid Högskolan i Borås, bidrog med exempel på hur de i samarbete med modeindustrin utvecklar koncept för hur man kan förlänga kläders liv, utveckla nya affärsidéer och göra kläder både roligare och bättre. Bland annat berättade hon om det aktuella projektet F/ACT movement där 10 modeintresserade kvinnor mellan 18 och 40 år just nu har köpstopp och delar med sig av sina bästa tips för att vårda och förnya sin garderob på andra sätt, genom instragram-kontot @fact.movement.

Forumträffen avslutades med en workshop där deltagarna under Johanna Lindblads och Anna Lidströms ledning fick leva sig in i olika scenarier och bidra med idéer för att underlätta och uppmuntra hållbara konsumtionsmönster hos unga och unga vuxna. Förhoppningen är att några av de idéer som kom upp i samband med workshopen nu ska tas vidare av deltagarna och nätverket.

Syftet med Agenda 2030 i Väst är engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Fyra gånger per år bjuder vi in till forumträffar där deltagarna får fördjupa sig kring olika teman. Forumträffen om hållbar konsumtion arrangerades i samarbete med Högskolan i Borås och Borås Science Park.

Se hela programmet för forumträffen i Borås
Läs mer om våra forumträffar
Läs mer om Agenda 2030 i Väst

 

Save the date: Forumträff kring hållbar konsumtion i Borås

Den 9e april arrangeras en forumträff på Do Tank Center i Borås med temat hållbar konsumtion. Forumträffen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås och Borås Science Park.

Syftet med forumträffarna är att sammanföra representanter ifrån näringsliv, akademi och samhällsaktörer för kunskapsutbyte och fördjupade samtal som kan ligga till grund för nya samverkansprojekt som bidrar till lösningar på de Globala målen.

Har du förslag på utmaningar som kräver mer regionalt partnerskap för att lösas, och/eller vill du på andra sätt engagera dig i våra forumträffar framöver? Kontakta oss gärna! Agenda 2030 i Väst forumträffar arrangeras alltid i samarbete med en annan organisation.

Vi välkomnar Högskolan i Borås som ny finansiär

Från och med 2019 är Högskolan i Borås ny finansiär av GAME. En av representanterna i finansiärsrådet är Birgitta Losman, som efter åtta år som regionråd i Västra Götaland är ny hållbarhetsstrateg för Högskolan i Borås och Borås Science Park.

– Science Park Borås, organisatoriskt knuten till Högskolan Borås, är en nationellt ledande aktör i arbetet för Hållbar Konsumtion. Här samlas mycket av den innovationskraft som finns inom mål 12: Främja hållbar konsumtion och produktion. Därför känns det extra roligt att välkomna Agenda 2030 i Väst till oss för forumträff den 9e april just på temat Hållbar konsumtion, säger Birgitta Losman.

Läs mer här.

Premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst

Den 27 november var det fullsatt premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst,  arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

Temat för forumträffen var hur mobilitet som tjänst och autonoma fordon kan bidra till maximal samhällsnytta. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, och hur kan FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv.

Program och presentationer

Välkommen
Caroline Petersson, verksamhetsledare GAME
Anders Roth, IVL

Forskningsläget

Vad talar för att autonoma fordon och nya mobilitetstjänster verkligen ska bidra till maximal samhällsnytta, och vad krävs för att det ska bli så?
Frances Sprei, docent och forskare om hållbar mobilitet på Chalmers

Innovations- och affärsmöjligheterna för hållbar mobilitet
Vad krävs av en pool-bilslösning för att konkurrera med egen bil?
Mats Herner, stadsutvecklare Wallenstam

Så kan självkörande bilar konkurrera med flyget,
Martin Kristensson, Director Connectivity Strategy, Volvo Cars

Politikens roll för ökad samhällsnytta
P-normen: om betydelsen av tillgänglighet som gynnar kollektiva lösningar framför individuella
Torunn Vikengren, Koucky Parnters

Kilometerskatt för framtidens elektrifierade och automatiserade personbilar,
Cecilia Hult, IVL

Stadsplaneringens roll
Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret Göteborgs stad

Workshop
Action-orienterad workshop med fokus på att identifiera de främsta utmaningarna som vi behöver ta tag i för att skapa samhällsnytta, samt hitta lösningar på dessa.

Citat och bilder hittar du på twitter.com/2030Vast.

SP blir RISE

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman till en gemensam innovationspartner – RISE, Research Institutes of Sweden. Sammanslagningen av... Läs mer →