I 20 år har nätverket GAME fungerat som en neutral arena som sammanför näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling. Inriktningen har genom åren varierat, men tyngdpunkten har legat på miljömässig hållbarhet.

Nätverket vill bidra till en hållbar utveckling där:

  • Västra Götaland är ledande i implementering och samverkan kring Agenda 2030
  • fossilberoendet och miljöpåverkan har minskat
  • innovativa lösningar demonstreras och sprids globalt
  • kompetens och resurser tillvaratas och utvecklas
  • det är attraktivt att leva, verka som företag och samverka inom regionen.

Under 2017 togs beslut om att GAME skulle bredda sig för att jobba bredare med hållbar utveckling, genom ett fokus på FN:s Globala mål för en hållbar utveckling. Under 2018 lanserade GAME således sitt nya fokus: forumet Agenda 2030 i Väst! Läs mer här eller ladda ner vår treåriga strategi för Agenda 2030 i Väst.

Finansiärer

Nätverkets verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Göteborgs centrum för hållbar utveckling GMV, Svenska Miljöinstitutet IVL, Högskolan i Borås och Länsstyrelsen i Västra Götaland.