Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är ett västsvenskt nätverk som för samman företag med myndigheter, forskningsorganisationer och civilsamhället med syfte att skapa nya förutsättningar för samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen.

GAME har aktivt medverkat i det regionala utvecklingsarbetet sedan mitten på 90-talet och fungerar som en neutral arena för hållbar utveckling.

Nätverket vill bidra till en hållbar utveckling där:

  • Västra Götaland är ledande i implementering och samverkan kring Agenda 2030
  • fossilberoendet och miljöpåverkan har minskat
  • innovativa lösningar demonstreras och sprids globalt
  • kompetens och resurser tillvaratas och utvecklas
  • det är attraktivt att leva, verka som företag och samverka inom regionen.

En långsiktigt vision är att bidra till fler västsvenska innovationer och samverkansprojekt som bidrar till lösningar på rådande miljöproblem och samhällsutmaningar samt till omställning i linje med Agenda2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

GAME:s styrgrupp består av representanter för västsvenska företag, forskningsaktörer samt samhällsaktörer. GAMEs projektkontor är baserat vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet.

Representanter ifrån näringsliv, myndigheter, akademi och civilsamhället kan ansluta sig till GAME som prenumeranter av vårt nyhetsbrev, medlemmar i vår LinkedIn grupp/sida, samt genom medverkan våra seminarier och workshop.

 

Verksamhet 2018

Under 2018 riktar nätverket in sin verksamhet på följande fyra områden:

  • GAME tar en ledande roll i att skapa samverkan och öka kunskapen kring Agenda 2030 i Västsverige, genom att vara värd för initiativet Västsvenskt forum för Agenda2030.
  • Möten och workshops med syfte att få till gemensamma projekt bland GAMEs medlemmar.
  • Kunskapshöjande insatser, med fokus på Agenda2030 och Klimat2030-fokusområden i samarbete med andra aktörer.
  • Stärkt kommunikation och omvärldsanalys kring hur vi kan arbeta med Agenda2030.

Ladda ner GAMEs verksamhetsplan för 2018

Nyhetsbrevet GAME
Läs mer om våra nätverksaktiviteter, utlysningar och miljönyheter i våra nyhetsbrev. Anmäl dig här om du vill prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 1 2018

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev januari 2017

Nyhetsbrev februari 2017

Nyhetsbrev mars 2017

GAME – The Movie
I filmen nedan berättar Nätverket GAME:s ordförande Åsa Wilske om verksamheten och arbetet med att bidra till en hållbar utveckling i Västsverige. Nätverket samlar en bredd av aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle och du får höra några av GAME:s medlemmar berätta om nätverkets sektorsöverskridande arbete och nytta.

Nätverkets verksamhet finansieras av : Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet , IVL, RISE och Ramböll. GAME:s verksamhetsledare finns på GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.


Tomas_Osterlund

”Västra Götaland stöder GAME för att det idag är ett bra fungerande nätverk mellan näringslivs- och samhällsaktörer samt forskningsmiljöer med fokus på att Västra Götaland ska nå energi- och klimatmålen fram till år 2020 och fossiloberoende 2030.”

(Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen)