Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är ett neutralt forum för att utbyta erfarenheter och för att hitta samverkansmöjligheter inom området miljö och innovation i Västsverige. Nätverket för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att tillsammans stärka den västsvenska samhällsutvecklingen med innovationer och miljöteknik.

Medlemskap i GAME är kostnadsfritt och ger möjlighet till:Living_Labs_6_april

  • Tillgång till GAMEs nätverk med över 400 västsvenska miljöaktörer  
  • Kunskapshöjande seminarier  
  • Träffar för erfarenhetsutbyte och samarbetsdiskussioner  
  • Rundabordsmöten för fördjupad kontakt med centrala aktörer inom näringsliv, samhälle och forskning.  
  • Samverkansmöjligheter  
  • LinkedIn-grupp för diskussion i ett brett kontaktnät i Västsverige  
  • Nyhetsbrev med information om projektmedel att söka, seminarier och nyheter inom miljöområdet

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt och i dagsläget har GAME över 400 medlemmar. Plats i Verksamhetsrådet utses av Finansiärsrådet som i sin tur består av verksamhetens finansiärer. Nätverksdeltagare kan föreslå inriktningar för kommande års aktiviteter till Verksamhetsrådet.

Vill du bli medlem? Klicka här för att komma till medlemsformuläret.

Du är väl med i GAMEs grupp på LinkedIn? Gå med du också för att ta del av diskussioner, nyhetsuppdateringar och evenamang!

Nyhetsbrevet GAME
Läs mer om våra nätverksaktiviteter, utlysningar och miljönyheter i våra nyhetsbrev:

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev januari 2017

Nyhetsbrev februari 2017

Nyhetsbrev mars 2017

GAME – The Movie
I filmen nedan berättar Nätverket GAME:s ordförande Åsa Wilske om verksamheten och arbetet med att bidra till en hållbar utveckling i Västsverige. Nätverket samlar en bredd av aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle och du får höra några av GAME:s medlemmar berätta om nätverkets sektorsöverskridande arbete och nytta.

Nätverkets verksamhet finansieras av : Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet , IVL, RISE och Ramböll. GAME:s verksamhetsledare finns på GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.


Tomas_Osterlund

”Västra Götaland stöder GAME för att det idag är ett bra fungerande nätverk mellan näringslivs- och samhällsaktörer samt forskningsmiljöer med fokus på att Västra Götaland ska nå energi- och klimatmålen fram till år 2020 och fossiloberoende 2030.”

(Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen)