Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den västsvenska samhällsutveckling med innovationer och miljöteknik.

I filmen nedan berättar Nätverket GAME:s ordförande Åsa Wilske om verksamheten och arbetet med att bidra till en hållbar utveckling i Västsverige. Nätverket samlar en bredd av aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle och du får höra några av GAME:s medlemmar berätta om nätverkets sektorsöverskridande arbete och nytta.

Verksamheten i GAME fokuserar på att aktivt stödja samverkan mellan aktörer från näringsliv, forskning och samhälle med syfte att driva utvecklingen inom innovation och miljöteknik genom att:

  • erbjuda mötesplatser för nätverksskapande med syfte att vidga det västsvenska deltagandet i nationellt och internationellt finansierade demonstrationsprojekt inom innovativ miljöteknik
  • bidra med kunskapsunderlag för det regionala hållbarhetsarbetet genom aktiviteter och utredningar med syfte att identifiera möjligheter och lösningar på rådande miljöproblem och samhällsutmaningar
  • erbjuda strategisk omvärldsbevakning om den europeiska marknadsutvecklingen för miljöteknik inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Horisont 2020.

Nätverkets verksamhet finansieras av : Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet , Svenska miljöinstitutet IVL och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. GAME:s projektresurs finns på GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.

 

Läs mer om Nätverkets gemensamma ambitioner:

PROGRAMFÖRKLARINGEN

 

Läs mer om våra nätverksaktiviteter i våra Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev till Nätverket GAME, 2016-05-31

Nyhetsbrev till Nätverket GAME, 2016-04-27

Nyhetsbrev till Nätverket GAME, 2016-04-08