Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är ett neutralt forum för att utbyta erfarenheter och för att hitta samverkansmöjligheter inom området miljö och innovation i Västsverige. Nätverket för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att tillsammans stärka den västsvenska samhällsutvecklingen med innovationer och miljöteknik.
Nätverket ger tillgång till:

  • Träffar för erfarenhetsutbyte och samarbetesdiskussioner
  • Rundabordsmöten för fördjupad kontakt med centrala aktörer inom näringsliv, samhälle och forskning.
  • Workshops med möjlighet att utveckla projektidéer i samverkan med andra aktörer från näringsliv, samhälle & forskning
  • LinkedIn-grupp för diskussion i ett brett kontaktnät i Västsverige inom hållbarhet och innovativ miljöteknik
  • Ett nyhetsbrev med information om utveckling i Västeverige och EU

Träffarna är oftast helt öppna men ibland arrangerar vi rundabordsmöten med ett begränsat antal platser. Vanligtvis täcks kostnader av finansiärerna men ibland har vi en självkostnadsavgift.

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt och öppet i sin form men plats i Verksamhetsrådet utses av Finansiärsrådet som i sin tur består av verksamhetens finansiärer. Nätverksdeltagare kan föreslå inriktningar för kommande års aktiviteter till Verksamhetsrådet. Utöver verksamhetsrådet och finansiärsrådet finns idag av ca 350 nätverksmedlemmar varav de flesta är med i LinkedIn-gruppen.

Nyhetsbrevet GAME
Läs mer om våra nätverksaktiviteter i våra nyhetsbrev:

Nyhetsbrev januari 2017

Nyhetsbrev februari 2017

GAME – The Mofevie
I filmen nedan berättar Nätverket GAME:s ordförande Åsa Wilske om verksamheten och arbetet med att bidra till en hållbar utveckling i Västsverige. Nätverket samlar en bredd av aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle och du får höra några av GAME:s medlemmar berätta om nätverkets sektorsöverskridande arbete och nytta.

Nätverkets verksamhet finansieras av : Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet , Svenska miljöinstitutet IVL och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Verksamheten fokuserar på att aktivt stödja samverkan mellan aktörer från näringsliv, forskning och samhälle med syfte att driva utvecklingen inom innovation och miljöteknik genom att:

  • erbjuda mötesplatser för nätverksskapande med syfte att vidga det västsvenska deltagandet i nationellt och internationellt finansierade demonstrationsprojekt inom innovativ miljöteknik
  • bidra med kunskapsunderlag för det regionala hållbarhetsarbetet genom aktiviteter och utredningar med syfte att identifiera möjligheter och lösningar på rådande miljöproblem och samhällsutmaningar
  • erbjuda strategisk omvärldsbevakning om den europeiska marknadsutvecklingen för miljöteknik inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Horisont 2020.
  • följa den gemensamma Programförklaringen

GAME:s verksamhetsresurs finns på GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Kontaktuppgifter