GAME – historia och framtid

GAME för en bättre miljö i Västsverige idag och i framtiden – möt GAMEs ordförande Åsa Wilskeasa_wilske_270x270

Åsa har sedan 2015 varit ordförande i nätverket GAME, men har varit aktiv i nätverket på olika vis sedan början av 2000-talet. Utöver sin tjänst som ordförande jobbar Åsa som Market Director inom miljösektorn på Ramböll. Tidigare har hon bland annat jobbat som miljö- och hållbarhetschef på Göteborgs hamn, varit ordförande i Västsvenska miljörättsföreningen samt suttit i Chalmersfastigheters styrelse.

”GAME utgörs av några av Västsveriges mest innovativa och framgångsrika företag. Det är en stor ynnest att som ordförande skapa förutsättningar för att mötet mellan dessa aktörer ska leda till en mer hållbar utveckling på ett sätt som inte var och en kan åstadkomma ensamma” säger Åsa.

Som ordförande ansvarar Åsa tillsammans med verksamhets- och finansiärsrådet för att fortsatt stärka GAMEs roll för att driva miljöarbetet i Västsverige framåt.

”GAME har en självklar roll i det fortsatta arbetet för att förbättra miljön i Västsverige. Vi är länken mellan näringslivet, forskning och den offentliga sektorn och bidrar därmed till att öka takten på omställningen till ett hållbart Västsverige”

I Västsverige ställs vi inför flera utmaningar, exempelvis klimatförändringarna samt behovet av att planera och skapa hållbara städer. GAMEs bidrag till att lösa utmaningarna är att föra samman personer och aktörer som gemensamt kan hitta de lösningar som endast är möjliga tack vare samverkan. För att finna lösningarna har näringslivet en avgörande och självklar roll att spela. Därför lägger GAME stor vikt vid att vara lyhörda för näringslivets förväntningar och behov.

”Som medlem i GAME får företag stora möjligheter till att knyta de rätta kontakterna för att kunna utveckla hållbara affärer. Utöver tillgången till ett stort kontaktnät får våra medlemmar information om vad som sker inom miljöområdet samt chansen att interagera med alla våra medlemmar genom nätverksträffar och LinkedIn.”

På frågan om hur GAME kommer se ut om 10 år svarar Åsa säkert:

GAME kommer fortsatt ha en viktig funktion att fylla genom att sammanföra aktörer i faktiska möten för att driva miljöarbetet i Västsverige framåt. Trots att digitaliseringen kommer att fortsätta påverka oss väldigt mycket, så tror jag att behovet av att mötas kommer att bestå.