GAME:s styrande råd

GAME är organiserat i två rådsgrupper; verksamhetsrådet och finansiärsrådet. Finansiärsrådet, som består av verksamhetens finansiärer, utser vilka som får ta plats i verksamhetsrådet. Utöver dessa två permanenta råd bildas arbetsgrupper vid behov.

Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år – innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.

Verksamhetsrådet ger tillgång till:

  • Kunskapshöjande aktiviteter  
  • Utökat kontaktnät  
  • Omvärldsbevakning  
  • Möjlighet att bidra till planering, inriktning och prioritering av GAMEs aktiviteter och temaområden

”Hållbarhet och Agenda 2030 är en central del av KappAhls verksamhet. Vi vet att handlingskraft, samarbete och innovation är särskilt viktigt för att nå hållbar utveckling, något som vi i Västsverige har goda förutsättningar för att skapa. På KappAhl ser vi GAME som en möjliggörare för just detta.”

Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl

 


Deltagare i GAME:s verksamhetsråd

Ramböll Sverige AB, Ylva Frithiofson

Essity, Susan Iliefski Janols

Schenker AB, Inger Uhrdin

SKF Sverige AB, Elisabeth Stadler

Babcoox och Wilcox Vølund AB, Lennart Gustafsson

Göteborgs Hamn AB, Edvard Molitor & Daniela Fjellman

Göteborg & Co, Katarina Thorstensson

Innovatum AB, Lillemor Lindberg & Linda Bohlin Trajkovski

Business Region Göteborg, Sofia McConnell & Maria Hellström

RISE, John Rune Nielsen & Claes Tullin

IVL Svenska miljöinstitutet AB, Elin Eriksson & John Munthe

Chalmers Tekniska Högskola, Thomas Pettersson & Maria Djupström

Göteborgs Universitet

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, Tove Hagström & Maria Djupström

Västra Götalandsregionen Miljösekretariat, Tomas Österlund & Gustaf Zettergren

Länsstyrelsen Västra Götaland, Monique Wannding & Cecilia Lunder

Hav och Vattenmyndigheten, Björn Sjöberg & Mats Svensson

KappAhl, Fredrika Klarén

 

Deltagare i GAME:s finansiärsråd

Finansiärsrådet är nätverkets forum för beslut kring inrikting av verksamheten samt uppföljning av resultat.

Ordförande: Åsa Wilske
Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
Elin Eriksson & John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet AB
Maria Djupström & Tove Hagström, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Tomas Österlund & Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
John Rune Nielsen & Claes Tullin, RISE