Finansiärsråd

GAME styrs av ett finansiärsråd som består av verksamhetens finansiärer. Finansiärsrådet är nätverkets forum för beslut kring inrikting av verksamheten samt uppföljning av resultat.

Ordförande: Fredrika Klarén, KappAhl
Maria Djupström & Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
Elin Eriksson & John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet AB
Jan Pettersson & Tove Hagström, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen
Monique Wannding & Annika Lidström, Länsstyrelsen Västra Götaland,
Marie Stenseke & Bosse Lagerqvist, Göteborgs universitet
Birgitta Losman & Anders Stenström, Högskolan i Borås

Advisory Board

För att få in fler röster i verksamheten, inte minst från näringslivet, har GAME ett Advisory Board vars medlemmar bjuds in att medverka på finansiärsrådets möten två gånger per år. Medverkan i Advisory Board ger tillgång till:

  • Utökat kontaktnät
  • Omvärldsbevakning
  • Möjlighet att bidra till planering, inriktning och prioritering av GAMEs aktiviteter och temaområden

Ylva Frithiofson, Ramböll Sverige AB
Susan Iliefski Janols, Essity
Nardono Nimpuno, Innovatum AB
Sofia McConnell, Business Region Göteborg
Björn Sjöberg, Havs- och Vattenmyndigheten
Johanna Stakeberg, CSR Västsverige
Sven Bartilsson, Coompanion

Utöver dessa två permanenta råd bildas arbetsgrupper vid behov.

Engagera dig

Finansiärsrådet beslutar om nya representanter i styrande råd och advisory board. För att ansöka om att vara med, skicka en intresseanmälan med en kort presentation av varför och hur din organisation kan bidra till vår vision och verksamhet. 

Kontakta oss


”Hållbarhet och Agenda 2030 är en central del av KappAhls verksamhet. Vi vet att handlingskraft, samarbete och innovation är särskilt viktigt för att nå hållbar utveckling, något som vi i Västsverige har goda förutsättningar för att skapa. På KappAhl ser vi GAME som en möjliggörare för just detta.”

– Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl