Programförklaring

Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Västra Götaland inom innovation och miljö för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

GAME har aktivt medverkat i det regionala utvecklingsarbetet sedan mitten på 90-talet och fungerar som en neutral arena för miljö och hållbar utveckling genom att:

  • Stimulera samarbete mellan relevanta aktörer.
  • Genomföra utredningar till stöd för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
  • Verka för att forskning och utbildning bidrar till innovation inom näringsliv och samhälle.

Nätverket Göteborg Action for Management of the Environment vill

… se ett ökat antal västsvenska aktiviteter i projekt som söker lösningar på rådande miljöproblem och samhällsutmaningar samt bidrar till omställning i linje med EU:s energi- och klimatstrategi.

Nätverket vill bidra till ett Västra Götaland där:

  • fossilberoendet och miljöpåverkan har minskat
  • kompetens och resurser tillvaratas och utvecklas
  • innovativa lösningar demonstreras och sprids globalt
  • det är attraktivt att leva, verka som företag och samverka inom regionen.

Med visionen att Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling.

Läs GAMEs programförklaring i sin helhet:
>> GAME programförklaring 


 

”GAME är en bra plattform för att föra dialog och utbyta erfarenheter eftersom det förenar aktörer från olika delar av samhället. Nätverksträffarna ger möjlighet till att lyfta blicken utanför den egna organisationen och fundera på hur vi gemensamt kan verka för ett mer attraktivt och hållbart Västsverige framöver.”

(Monique Wannding, enhetschef Enheten för miljö- och klimatsamverkan, Länsstyrelsen Västra Götalands län)


 

Rapporter

Bild på rapportens framsida

GAME utreder och tar fram underlag för att kunna sprida information och etablera samarbeten. Vi gör exempelvis löpande kartläggningar om aktuella västsvenska satsningar.

Läs mer om GAME:s Aktuella rapporter!

Innovativa Västsverige

P1010008Vi anordnar årligen halvdagskonferensen Innovativa Västsverige med syfte att lyfta hur Västsverige kan utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften.

Läs mer om GAME:s årliga nätverksdag