020417: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME

020417: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME

”Miljöfordon – en väg till ständig förbättring?”
*Referat