030320: Miljöimpuls! Väst NMC, GAME och BRG-Business Region Göteborg