051019: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME

051019: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME

”Handel med utsläppsrätter – idag och i framtiden”
*Referat
*Christina Olsen Lundh, Göteborgs universitet
*Lars Holmquist, Göteborg Energi
*Majlis Lindqvist, Akzo Nobel Functional Chemicals
*Daniel Johansson, Chalmers tekniska högskola
*Lars B Johansson, Schenker