060329: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME ”Naturgas i Västsverige”

060329: Miljöimpuls! Väst NMC och GAME ”Naturgas i Västsverige”

*Referat
*Tobias Persson, Chalmers
*Magnus Karlström, ETC AB (kontakta magnus följt av @etcab.se för presentation)
*Lars Frisk, Nova Naturgas AB
*Maria Blechingberg, Göteborg Energi AB
*Kent Johansson, Västra Götalandsregionen

Presentationer från GAMEs seminarium under Energisession 2006
Lantbruket som energiproducent

Erik Herland, Lantmännen Energi
Framdrivning av Scania lastbilar/bussar
Jonas Holmborn, Scania motorutveckling
Sveaskog
Erik Ling, Sveaskog
Förnybara drivmedel för tunga fordon
Jonas Norrman, GAME
Förnybara drivmedel för tunga fordon – nuläge och framtid
Tomas Ryberg, IVL
Bränslen och drivlinor för framtiden Bränslen och drivlinor för framtiden
Anders Röj, Volvo Technology AB Fuels and Lubricants