060529: Seminarium NEWS

060529: Seminarium NEWS

”Västsverige – en stark kunskapsbaserad ekonomi”

*Inledning, Lave Thorell
*En kunskapsdriven regional utveckling, Bertil Törsäter
*Europaprogrammen VINNOVA, Karin Hjorth Rybbe
*PLUS – Plast för ett uthålligt samhälle, Thomas Hjertberg
*Regional vätgassamverkan öppnar för FP7, Hanna Jönsson
*FP7, Johan Lindberg
*United Competence, Hans Andersson