070201: Filmvisning och forskardiskussion kring En obekväm sanning