070208: Seminarium Energisession 2007

070208: Seminarium Energisession 2007

”Västra Götaland – ett internationellt centrum för hybridfordonsutveckling”
*Dokumentation från seminariet på Västra Götalandsregionens hemsida.
*Elin Löwendahl, GAME
*Karin Davidsson, Caran
*Lennart Josefson, Chalmers
*Tore Helmersson, Innovatum
*Martin Elliot, GME Advanced Concept Engineering
*Lennart Pilskog, Volvo lastvagnar
*Robert Aronsson, ETC AB