100305: GAME-dag

”Vem tar ansvar för klimatet?”
*Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
*Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ, Chalmers
*Mariana Davidsson, Vattenfall AB

Videolänkar:
*Andreas Carlgren, miljöminister
*Thomas Sterner, professor i miljöekonomi
*Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ
*Mariana Davidsson, Vattenfall AB
*Paneldebatt