100527: Work shop

100527: Work shop

”Västsvensk samverkan för miljöteknik
– Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet”
*Jonas Norrman, projektledare, GAME
*Robert Onsander, projektledare, Det Västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustret
*Anders Lindskog, projektledare Smarta nät, SP
*Lennart Pilskog, Director Public Affairs, Volvo Lastvagnar
*Peter Holmberg, miljöchef, Västra Götalandsregionen
*Catarina Hedar, projektledare, Swentec