100830: Frukostmöte/rundabordsdiskussion GAME och NMC

100830: Frukostmöte/rundabordsdiskussion GAME och NMC

”Valspecial! Regionutveckling mot en hållbar utveckling”
*Rebecca Brembeck, nätverket GAME
*Kristina Jonäng, Centerpartiet
*Birgitta Losman, Miljöpartiet