140320: Biffri livsstil – är det vad som krävs för ett klimatneutralt Västsverige?

140320: Biffri livsstil – är det vad som krävs för ett klimatneutralt Västsverige?
Capture2

Utsläppen av växthusgaser från den privata konsumtionen. Naturvårdsverket & SCB

Torsdag den 20 mars höll Nätverket GAME en första workshop på Chalmersska huset om ”Biffri Livsstil” eller mat och klimat, inom ramarna för årets arbete med Klimatneutrala Västsverige. Här nedan hittar du presentationerna från dagen. Inom kort kommer du även att kunna ta del av vår andra delrapport inom Klimatneutrala Västsverige.

Presentationerna:

Britta Florén, SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Mat & klimat, vilka val har egentligen betydelse(pdf)

Jonas Norrman, Biffri Livsstil – Klimatneutrala Västsverige (pdf)

Bakgrund:
Inom EU finns gemensamma mål för omställning inom klimat och energiområdet fram till år 2020. Mål är satta för energieffektivisering, biobränslen och minskade utsläpp av växthusgaser. Under 2012 arbetade Nätverket GAME med energieffektivisering, under 2013 låg fokus på förnybartmålet och den Västsvenska bioekonomin. Under 2014 riktar vi ljuset på det tredje målet om minskade klimatutsläpp och den Västsvenska utvecklingen inom området. Kommer Västsverige att nå det gemensamma målet? Nätverket GAME utreder tillsammans under 2014 hur aktiviteter i Västsverige med målet att minska klimatpåverkan skulle kunna stärkas genom finansiering från EU:s program Horizon 2020.

1 Kommentar

Pingbacks

  1. […] Biffri Livsstil – Mat och Klimat […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*