140428 [NMC/GAME] Konfliktmineraler inom elektronikbranschen. Vilket ansvar har industrin?

140428 [NMC/GAME] Konfliktmineraler inom elektronikbranschen. Vilket ansvar har industrin?

KonfliktmineralerKonfliktmineraler, däribland de tre ”T:na” tungsten, tenn och tantalum, samt guld är oundgängliga i tillverkningen av elektronisk utrustning såsom de datorer och mobiltelefoner vi använder varje dag. Gruvindustrin längst ner i kedjan, där mineralerna utvinns, är sällan problemfri vad gäller miljöaspekter och mänskliga rättigheter. Den mest allvarliga problematiken gäller kopplingen mellan konfliktområden och utvinningen av dessa mineraler. Kongo brukar nämnas som ett av de länder där utvinnigen av dessa metaller bidrar till att finansiera och vidmakthålla konflikten i området och möjliggör slavlika arbetsförhållanden. Alltså ett arbete som ger ytterst lite tillbaka till lokalbefolkningen.

EU Kommissionen föreslog den 5 mars ett inrättande av ett EU-system för självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld. Men hur skulle det fungera?
(mer om förslaget finns här)

Vilket ansvar har de industrier som är beroende av dessa mineraler i sin produktion och vilka strategier och handlingsmöjligheter har företagen? Vilken roll kommer EU, bojkott, utveckling av certifieringssystem eller ursprungsmärkning att spela? Krävs frivilliga initiativ från branschen eller ligger den verkliga makten i konsumenternas händer?

Välkommen till ett eftermiddagsmöte där du får en inblick i problematiken kring konfliktmineraler ur olika perspektiv. Hur ser problematiken ut? Hur hanteras frågan inom berörda branscher och vad finns det för möjliga vägar för att komma tillrätta med problemet?

Jenny Sandahl jobbar med konfliktmineraler på Ericsson. Ericsson är listade på Nasdaq New York och är enligt Dodd-Frank lagen  skyldiga att redovisa om konfliktmineraler ingår i deras produkter. Detta gör att Ericsson under flera års tid har haft ett omfattande arbete med konfliktmineraler.

Ola Olsson är professor i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Ola har studerat problematiken kring konfliktmineraler i framförallt Kongo och har sina huvudsakliga forskningsområden inom ekonomisk tillväxt, institutionell ekonomi, konflikter om naturresurser, och ekonomisk utveckling sedan förhistorien. Ola har varit gästforskare vid Harvard, är invald i SIDAs forskningsråd och forskar för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

Théo Jaekel är jurist och researcher på Swedwatch, med utvinningsindustrier, konfliktmineraler, elektronik och offentlig upphandling som ansvarsområden. Han är expert på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och en van föreläsare. Tidigare har Théo arbetat med anti-korruption och svenskt näringslivsfrämjande utomlands.

När: 28 april kl13-16.
Var: Göteborgs universitets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1, Vasaparken. Torgny Segerstedtssalen, 1 trp.
Anmälan: Anmälan sker via NMCs hemsida från och med måndag 10 mars. Mötet är gratis för alla medlemmar i Näringslivets Miljöchefer. Medlemmar i Nätverket GAME betalar 500 kr. Övriga deltagare debiteras 800 kr. Frånvaro utan återbud debiteras med 500:- + moms.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*