140827: [NMC/GAME] Diskussion med politiker i Västra Götaland om företagens roll för hållbar regionsutveckling

140827: [NMC/GAME] Diskussion med politiker i Västra Götaland om företagens roll för hållbar regionsutveckling

I våras hölls en kick-off för VG2020, den strategi för hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 som regionfullmäktige antagit. Målsättningarna i strategin är att Västra Götaland ska vara en ledande kunskapsregion, en region för alla där man tar globalt ansvar, där man syns och engagerar. En av utgångspunkterna för regionens strategi är att den ska möta de utmaningar och målsättningar satts upp inom Europasamarbetet EU2020 och man strävar bland annat efter att få fler företag från Västra Götalandsregionen att delta i Europeiska samarbeten.

Hur ser Västra Götaland ut år2020 om strategin genomförs på ett framgångsrikt sätt? Vilka är regionens viktigaste verktyg för att genomföra strategin? Vilken roll spelar regionens företag i detta arbete och hur kommer valresultatet att påverka arbetet?

Dessa frågor stod i fokus när Nätverket GAME samlade några av de ledande regionpolitikerna i Västra Götaland för att diskutera strategin och arbetet framåt. Deltog gjorde:

  • Birgitta Losman, regionråd (Mp), Ordförande Regionutvecklingsnämnden
  • Kristina Jonäng, regionråd (C), 2:a vice ordförande, Beredningen för hållbar utveckling och Regionutvecklingsnämnden
  • Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens vice ordförande
  • Leif Blomqvist, regionråd (S), Ordförande i Beredningen för hållbar utveckling
  • Daniel Andersson (Fp) Ledamot Botaniska Trädgården, Ersättare Regionfullmäktige

IMG_1672

Diskussionen kring de fyra frågorna landade i stora drag i att kompetensförsörjning pekades ut som den största utmaningen och samverkan lyftes fram som det mest centrala för att strategin ska kunna genomföras framgångsrikt. Även de deltagande företagen bekräftade den bilden. Man var rörande överens om att akademi, näringsliv och politik måste bli bättre på att samverka kring de regionala utvecklingsfrågor som strategin berör och flera av politikerna tror att ett resultat av strategin kan vara att vi till år 2020 kommer att se att mycket har hänt där. Alltså att vi har utvecklat samverkansformer och mer effektiva arenor för samverkan till dess. Flera av politikerna lyfter fram att det är viktigt att satsa på att utveckla de arenor för samverkan som redan finns etablerade. Där kan exempelvis Nätverket GAME, med kontaktytor mot såväl näringsliv som akademi och politik spela en viktig roll.

Flera av företagen i publiken bekräftade politikernas bild av att kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för regionen framöver och integrering av behovssidan lyftes fram som ett bra sätt att få en bättre långsiktighet i de satsningar som görs på kompetensförsörjning. Man behöver se objektivt på var behoven finns. Här ser många av deltagarna en brist i att det inte finns någon tydlig arena för att diskutera kunskapsförsörjning, där akademi och näringsliv kan mötas kring frågan.

Slutligen så efterlyste politikerna mer direktkontakt med företag och menar att de är enormt viktiga i arbetet med att realisera målen i strategin. ”Den här typen av möten, där vi får diskutera direkt med företagen, deltar vi gärna i oftare!”

NMC/GAME kommer att ta fasta på detta och bjuda in till liknande möten när de nya politiska strukturerna har etablerat sig efter valet.

Kort om strategin för hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har precis lanserat arbetet med VG2020, strategin för hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, som har grund i det ansvar regionerna tilldelats av
regering och riksdag att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet. Strategin har ett starkt fokus på de stora samhällsutmaningarna och att styra utvecklingen mot en hållbar riktning. Man vill åstadkomma en ledande kunskapsregion, en region för alla där man tar globalt ansvar, syns och engagerar. En av utgångspunkterna för regionens strategi är att den ska möta de utmaningar och målsättningar som man satt upp inom Europasamarbetet EU2020 och man strävar bland annat efter att få fler företag från Västra Götalandsregionen att delta i Europeiska samarbeten.

Länk till strategin: http://www.vgregion.se/vg2020

 

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*