150312: Frukostseminarium Cirkulär ekonomi

150312: Frukostseminarium Cirkulär ekonomi

Tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP och Lots design anordnade GAME ett seminarium om Cirkulär ekonomi. I ett fullsatt konferensrum i SPs Göteborgskontor samlades ett fyrtiotal deltagare med representation från näringsliv, akademi, forskningsinstitut och myndigheter för att lyssna till och lyfta frågor som rör cirkulär ekonomi.

IMG_0117Inledningsvis höll Jesse Fahnestock, Evalena Blomqvist och Ragne Emardson från SP tre kortare presentationer med exempel på olika sätt att se möjligheter i hela värdekedjan. Jesse Fahnestock, SP systemanalys tog upp några nationella industrisamarbeten inom möbelindustrin och lyfte bland annat det ökade intresse för icke-tekniska dimensioner av innovation och cirkuläritet.

Evalena Blomqvist, som självutnämnd ”soptant” tog en utgångspunkt i våra miljö- och klimatutmaningar och menade att naturen talar sitt tydliga språk – bland annat IMG_0119exemplifierat i ”earth overshoot day” som ligger allt tidigare år för år. Kombinationen av trenderna med en ökad urbanisering och ökade avfallsmängder är ett problem som måste lösas – t.ex. genom att tänka i värdecirklar istället för värdekedja. Evalena gav några exempel på projekt inom Mistra Closing the loop, bl.a. Realize som undersöker möjligheter för just detta.

 

IMG_0125Prylar som kan kommunicera och effektivt interagera med varandra – det berättade Ragne Emardson mer om och förklarade begreppet ”internet och things”. Tekniska möjligheter finns som kan underlätta samt accelerera och driva utvecklingen med omställningen från produkt till tjänsteflöden men en utmaning för att nå dit är frågan om ägandeskapet.

 

Kajsa Winnes, SP och Irene Stewart Claeson, Lots design gav en inblick i processen att planera och inreda ett helt nytt kontor med återbrukade varor. Publiken fick sedan ta sig en tur runt med uppmaningen att fundera på vad som är nytt och vad som är begagnat. Till förvåning visade det sig att allt förutom vissa lamparmaturer var begagnade varor vid inredningstillfället.

Jonas Norrman, GAME gav exempel på hur organisationer kan finansiera satsningar med hjälp av bidrag från det Europeiska programmet Horizon 2020 och gick igenom den aktuella utlysningen inom avfall med fokus på ”Eco-Innovative solutions”, ”Eco-innovative strategies” och ”Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products.” Jonas höll i en diskussion där deltagarna lyfte aktuella projekt och möjliga utlysningar inom området.

GAME och SP vill rikta ett stort tack till alla talare och deltagare!

Presentationer:

Evalena Blomqvist
Jesse Fahnestock
Jonas Norrman
Kajsa Winnes och Lots design

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*