Cirkulär ekonomi- vision och verklighet

Cirkulär ekonomi- vision och verklighet

Cirkulär ekonomi har blivit ett allt mer använt begrepp med tydliga kopplingar till bland annat EU:s kommande regelverk för ökad resurseffektivitet. Men vad innebär egentligen cirkulär ekonomi i praktiken? Vilka möjligheter har Västsvenska aktörer att ta täten i denna utveckling? Under detta morgonseminarium ger SP, Lots Design och GAME exempel på hur institut och näringsliv samverkar kring såväl visioner som praktisk handling, och på hur man kan finansiera utvecklingen med hjälp av bidrag från det Europeiska programmet Horizon 2020.

När: 12 mars, 2015 kl. 07:45-10.00 (Kaffe/te och fralla serveras mellan kl. 07.45 – 08:00)Plats: Göteborg SP, Eklandagatan 86
Närmaste hållplats: Pilbågsgatan
>> Anmälan
Senast fredagen den 6/3 vill vi ha din anmälan.

Cirkulär ekonomi berör hela kedjan från råmaterial och design till produktion, konsumtion och återtagande. Under seminariet får ni höra ett antal korta presentationer med exempel på olika sätt att se möjligheter i hela värdekedjan, i allt från att utveckla affärer, teknik och produkter, till att få förståelse för nya sätt att tänka och agera inom organisationen.

Hur kan produkter och affärsmodeller utformas för att bli mer cirkulära? Jesse Black Fahnestock, SP systemanalys, berättar om nationella industrisamarbeten för mer cirkulära möbelflöden, liksom hur EU tänker kring utvärderingar och framtidsutsikter för cirkulära innovationsprojekt i EU-projektet Recreate.

Från värdekedja till värdecirkel? Evalena Blomqvist, programchef för Mistra Closing the Loop, ger exempel på utmaningar och möjligheter med att ställa om till material i värdecirklar. Hör också Evalena Blomqvist, programchef för Mistra Closing the Loop om varför över 80 parter nu går samman i ett nytt nationellt program kring cirkulära materialflöden i innovationsprogrammet Re:Source.

Vad finns det för tekniska möjligheter att underlätta cirkularitet? Ragne Emardson, SP mätteknik,  visar hur ”internet of things” kan vara en möjliggörare för mer cirkulära produkter och tjänster.

Att leva som man lär. Följ med på en rundvandring där Iréne Stewart Claeson, Lots Design och Kajsa Winnes, SP Systemanalys, berättar om processen att inreda ett helt nytt kontor med återbrukade varor.

Stödja utvecklingen genom EU program. Jonas Norrman, Nätverket GAME berättar om initiativ inom EU för att öka resurseffektivitet, minska importberoende av råvaror samt att minska mängden avfall, tex genom programmet Horizon 2020 som stödjer företag som vill bidra till utvecklingen. Ladda ner rapporten: H2020-WASTE-2015 – GAME Report.

Seminariet avslutas med en diskussionsdel kring behov och möjligheter för samverkan och cirkulär ekonomi.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges tekniska forskningsinstitut och Nätverket GAME, Göteborg Action for Management of the Environment.

Läs mer om Cirkulär Ekonomi här

1 Kommentar

Pingbacks

  1. […] Anmäl dig till vårt seminarium om Cirkulär Ekonomi här […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*