Frukostseminarium om den europeiska processen för Environmental Footprint

Frukostseminarium om den europeiska processen för Environmental Footprint

Summering av frukostseminarium om den europeiska processen för Environmental Footprint hittar du här

Elin Eriksson, IVL
Ellen Riise , SCA

Om ni vill följa processen framåt rekommenderar vi Naturvårdsverkets hemsida.
Färdplan för ett resurseffektivt Europa