GAME dagen 2016 – Innovativa Västsverige

GAME dagen 2016 – Innovativa Västsverige

Årets GAME dagen arrangerades som ett rundabordsmöte den 19 oktober i Göteborg. Mötet baserade på presentationer och öppna diskussioner om:

  • Västsvenska företags innovationer som inte bara möter både globala och nationella utmaningar.
  • Aktiviteter för att öka marknadens upptag av produkter med lägst miljöpåverkan?
  • Exempel på aktiviteter som rör kemikalier och miljömål Giftfri Miljö.

Obs. Nedladdning strular. Verkar fungera i Chrome men inte andra webbläsare. Vi felsöker.

Temat var Innovativa Västsverige och programmet innehöll nedanstående presentationer:

 

Kort om GAME-dagen:
Alla företagen i nätverket möts en gång om året på GAME dagen med syfte att diskutera utveckling och förstärkning av innovations- och förnyelsekraft i Västsverige. Konferensen vänder sig till företagens ledningsgrupper inklusive utvecklings- och innovationschefer. Konferensen lockar deltagare från många olika branscher men även västsvenska forskningsaktörer och samhällsrepresentanter vilket gör det till ett bra tillfälle att träffa framgångsrika aktörer från västsvenska innovationsmiljöer.