Gott betyg till samverkan i Västsverige på GAME-dag om innovation och regional utveckling

Gott betyg till samverkan i Västsverige på GAME-dag om innovation och regional utveckling

Hur ser innovationsklimatet i Sverige ut? Vilka drivkrafter gör att hållbara innovationer utvecklas? Det var frågor i fokus då nätverket GAME – Göteborgs Action for Management of the Environment, bjöd in till årets GAME-dag 7 oktober.

Efter att GAME:s ordförande Åsa Wilske hälsat de över 70 personerna i Chalmers Scania-salen välkomna, tog moderator Kajsa Dahlsten, Handelskammaren, över och lotsade alla genom eftermiddagens fullspäckade agenda.

Innovationsklimat regionalt, nationellt och globalt

Första delen av programmet handlade om innovationsklimatet i Sverige, Västsverige och vår omvärld. Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova, gav en överblick över Vinnovas satsningsområde och gav en bild av den samhällsutveckling som lett fram till att innovation har blivit allt viktigare

P1010022“Utmaningarna och framtida lösningarna är ofta den arten att inte en person, en organisation, ett företag, ett land kan lösa detta, utan krävs arbete tvärs över sektorer och gränser“, menade Charlotte Brogren.

Vikten av samverkan framhölls även av nästa talare, Kristina Jonäng (C), ordförande i Västragötalandsregionens Miljönämnd. Hon beskrev den västsvenska struktur med samverkan mellan regionens 49 kommuner som betydelsefull för att regionen befinner sig på den möjlighetsnivå den gör idag.”Det tar jättelång tid innan 49 kommuner och en region blir överens, men när vi väl är överens har vi en kraft att förändra“, sa Kristina Jonäng.

Därefter gav Tobias Persson, analytiker på Tillväxtanalys, en internationell utblick och uppehåll sig bland annat kring frågor om vilka styrmedel som finns i Sverige och i andra länder för att nå de energipolitiska målsättningarna.

Panelsamtalet med Charlotte Brogren, Kristina Jonäng och Tobias Persson, kretsade kring frågan “Hur kan Sverige göra för att bli ännu mera innovativa för att möta de stora samhällsutmaningarna?” Panelen var överens om att det behövs mer samverkan och vilken fördel större regioner för med sig. Vidare menade de att en gemensam riktning inom regionen och nationellt behövs för att skapa ett långsiktigt näringspolitiskt klimat och styrka för Sverige som innovationsland.

P1010008

Vilka områden är Sverige bäst på och vilka är våra regionala styrkor? Västsverige är exempelvis framgångsrika och starka inom mobilitet samt att använda staden som test-arena. Vad gäller möjligheten för offentliga aktörer att driva utvecklingen genom innovationsupphandling var samtliga överens om att offentliga aktörer behöver bli bättre på att använda inköp som en strategisk fråga.

Innovation som en del av hållbarhetsarbetet

Den andra delen av eftermiddagens program handlade om drivkraft för hållbara innovationer. Flera regionalt baserade aktörer var inbjudan för att ge exempel på hur de arbetar med innovation som en del av sitt hållbarhetsarbete. Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar gav exempel på hur närheten till regionala aktörer möjliggör att tillsammans kunna testa teknik, och berättade om hur Volvo har haft flera lyckosamma projekt med exempelvis Renova.

Susan Iliefski-Janols, Sustainability Director, SCA menade att det framförallt är kundens behov som är drivkraften för innovation, och gav flera exempel på produkter som har utvecklats i dialog med kunder där resurseffektivitet och användning i fokus. Susan berättade att SCA under resans gång lärt sig att det krävs ett tillåtande klimat för att lyckas och att det gäller att ha rätt förväntningar på forskningsprojekt.

Margaret Simonsson McNamee, Teknisk Direktör och vice VD vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut betonade vikten att lyfta innovation från ett tekniskt till ett systemperspektiv. “Vi behöver lösa systemfrågor för att optimera“, sa Margaret Simonsson McNamee. Linnéa Lindau, VD, Chalmers Ventures berättade om Chalmers satsning på start-ups som en del nyttiggörande uppdraget och gav exempel på de olika bolagens verksamheter.

P1010254

I den avslutande paneldiskussionen med talarna diskuterades bland annat hur innovationsprocesser har gått från ett linjärt till cirkulärt tänk och hur kunden fått större betydelse och påverkan. En deltagare i publiken lyfte frågan vad paneldeltagarna önskar för att bidra till ökad samverkan mellan olika sektorer och branscher. Svaret blev bland annat arenor som kopplar ihop nya personer – mötet mellan människor ska inte underskattas. Linnéa Lindau menade att det finns goda möjligheter att stärka innovationsklimatet genom att välja sina kunder och leverantörer – att samverkan med och köpa av tidiga start-ups för att underlätta steget från innovation till kommersialisering.

Slutligen bad dagens moderator Kajsa Dahlsten varje talare att berätta vad de kommer göra för att stärka innovationsklimatet i Västsverige. ”Bjuda in fler aktörer till bordet och sänka tröskeln för att underlätta till bredare representation” sa Lars Mårtensson. Susan Iliefski- Janols tänkte direkt titta närmare på Chalmers Ventures och start-up bolagen ochP1010175 Margaret Simonsson McNamee svarade ”Jobba för att ta innovationsarbetet till en systemnivå och våga ta ett helhetsgrepp.” ”Fortsätta utmana!”, svarade Linnea Lindau

Åsa Wilske, ordförande i GAME, avslutade med att tackade samtliga talare, deltagare och arrangörer och välkomnade till det efterföljande minglet.

 

Presentationer
Charlotte Brogren_Vinnova
Kristina_Jonang_VGR
Tobias_Persson_Tillvaxtanalys
Lars_Martensson_Volvo Trucks
Susan_Iliefski_Janols_SCA
Margaret_Simonsson_McAmee_SP
Linnea_Lindau_Chalmers Ventures