Hur kan de marina näringarna utvecklas i Västsverige?

Hur kan de marina näringarna utvecklas i Västsverige?

På GAMEs senaste verksamhetsrådsmöte fick vi besök av Anders Carlberg, ansvarig för maritima frågor i Västra Götaland och Sara West, VD på vågkraftsföretaget Wavetube.

Inom Sverige pågår ett arbete med framtagande av en nationell maritim strategi med fokus på olika utmaningar för de maritima näringarna- ge förutsättningar för företagande samtidigt som ekosystemen ska bevaras och restaureras. Anders Carlberg, ansvarig för maritima frågor i Västra Götalandsregionen ger en inblick i arbetet inom det västsvenska marina klustret. Vilka utmaningar och möjligheter finns och hur kan de maritima näringarna utvecklas hållbart i Västsverige?

 

Wavetube utvecklar en lösning som producerar förnybar el ur havsvågor och är ett företag sprunget ur Chalmers entreprenörsskola i samarbete med Encubator. Vågkraftsföretaget vann nyligen den europeiska affärstävlingen Clean Launchpad där över 400 företag deltog. Deras lösning ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering. Sara West, grundare och VD presenterar hur företaget har gått från idé till innovation och affär. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva en grön omställning som kan leda till nya affärsmöjligheter, tillväxt och konkurrenskraft? Lyssna och inspireras av Sara West och hennes tankar kring framtiden för både Wavetube och den marina kraften. http://www.thinkwavetube.com/

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*