NMC Seminarium: Innovation för hållbar stadsutveckling

NMC Seminarium: Innovation för hållbar stadsutveckling

Ann-Louise Hohlfält_150916

Den 16/9 samlades ett på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum för ett frukostmöte anordnat av nätverket GAME och NMC med temat Innovation för hållbar stadsutveckling. Ann-Louise Hohlfält från stadsledningskontoret Göteborgs stad var inbjuden för att berätta om den nya Innovationsstrategi för Älvstaden som nyligen har beslutats om.

En viktig del i det arbetet som har genomförts är att resultatet även ska vara applicerbart i större skala, inte bara för utvecklingen av Älvstaden men för hela Göteborg. Ann- Louise lyfte även vikten av systeminnovationer – det är många aktörer som behöver samverka för att nå resultat och det krävs också att vi pratar om innovation utifrån ett bredare begrepp, inte endast teknik där diskussionerna ofta hamnar.

Innovationsstrategi för Älvstaden

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*